TV der bevæger dig

Pas på: Isen er ikke sikker

Vejle Kommune advarer om, at isen på fjorden ser sikker ud. Men det er den ikke. Derfor forbyder kommunen al færdsel på offentlige søer og på fjorden.

Vejle Kommune sætter ikke forbudsskilteskilte op. Der sættes kun skilte op, hvis kommunen tillader færdsel.

Kan ikke bære

- Selv om det virker dragende at gå ud på isen, og den virker hård når du tramper på den, så stol ikke på den! siger driftsassistent Trine Hedemand. Under fjordisen kan små strømninger, tidevandet og den friholdte sejlrende, få isen til at knække og slå revner. På søerne er det væld og gennemstrømning, der resulterer i revner og små huller i isen. Her kan den ikke bære hverken dyr eller mennesker.

Hunde mister livet

Hvert år mister hunde livet, fordi de løber ud på isen og falder igennem, noterer hun. For et par dage siden måtte Vejle Brandvæsen hente en lille forfrossen hund op i havnebassinnet, hvor den var faldet i vandet.

- Og ikke nok med det: Risikoen for ulykker stiger, når ejeren forsøger at redde hunden fra at drukne. Det er nemlig ikke usædvanligt, at hundeejere sætter livet på spil for at redde familiens hund. Så pas på din hund ? hold den i snor, akkurat som når du færdes i trafikken, siger Trine Hedemand.

Her er isen sikker

Vejle Kommune gør opmærksom på, at på den udendørs skøjtebane Marias plads i Vejle by er isen altid sikker. Skøjtebanen har åbent hver dag, pånær i tidsrummet kl. 8-10, hvor banen gøres klar til en ny dag.

Det siger reglerne

I bekendtgørelsen om politiets sikring af offentlig orden og beskyttelse af offentlighedens sikkerhed (Bekendtgørelse nr. 511 af af 20. juni 2005), står der i paragraf 15: Politiet, eller den myndighed som politiet har bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller offentlige søer, vandløb og andre vandsteder.

Gode råd

?Gå kun ud på isen hvis det er skiltet, at den er sikker

?Snak med børnene om faren ved at færdes på isen

?Husk altid en mobiltelefon ? så kan du ringe 112, hvis ulykken alligevel indtræffer

?Ser du nogen, der er faldet gennem isen, læg dig ned på maven og kast en redningskrans, et stykke tøj, en gren eller andet, de kan hive sig op med, - ræk ALDRIG armen ud

?Slip aldrig hunden fri nær søer, fjorden eller havnen

?Bevæg dig aldrig ud på isen til en forulykket hund

Mere vejr