TV der bevæger dig

Planter på taget kan hindre oversvømmelse

Forsøg i Vejle: Et tæppe af planter på taget kan suge halvdelen af en almindelig regnbyge til sig. Og det kan være med til at forhindre oversvømmelser, hvis der kommer en kraftig tordenskylle.

Direktør Mikael Schultze på taget, som skal suge regnvejr til sig.

Taget på Vejle Spildevands nye domicil er dækket af sukkulentplanter, som suger regnvandet til sig. Dermed forsinker de vandet, når himlen åbner sine sluser.

Denne type grønne tage kan være med til at forhindre overbelastning af kloakkerne under store regnskyl. Regnskyl, som Danmark bl.a. har oplevet i sommer, betyder ofte oversvømmelser.

Kan bremse vandet

- Vore beregninger viser, at planterne kan opsuge omkring halvdelen af vandet fra en almindelig regnbyge, siger Ole Glavind til TV SYD.
Men vigtigere er det, at planterne kan være med til at bremse vandet fra en kraftig tordenbyge, så ikke alt vandet strømmer til kloakerne på én gang.

Forsøg

Ole Glavind dtror på, at mange tage i fremtiden vil få planter.

- Nu skal vi først lave nogle målerne på vort tag, så vi kan se, hvor effektive planterne er.

Det grønne tag

Det grønne tag fungerer samtidig som demonstrationsanlæg og er et projekt, som foregår i samarbejde med Aalborg Universitetscenter, der løbende vil måle effekten af det beplantede tag.

Foruden planter er der masser af solceller på bygningen.

- Byggeriet har taget udgangspunkt i det eksisterende hus, men er blevet tilpasset, så det passer til os og fremstår helt nyt. Det er et markant byggeri, der, udover at give os nogle fordele, også tjener til inspiration for andre som et meget energirigtigt og miljøvenligt byggeri.
Samtidig har det været et godt tidspunkt at bygge på. Vi har været heldige at få det til en fornuftig pris, og vi er meget tilfredse med resultatet, fortæller Mikael Schultz,  direktør i Vejle Spildevand.

Om Vejle Spildevand

Vejle Spildevand a/s blev stiftet den 13. april 2010. Selskabet sørger for spildevandsafledning og rensning af spildevand fra ca. 28.000 husstande og en række virksomheder i Vejle Kommune.

I alt behandles årligt ca. 19-20 mio. m³ spildevand fra ca. 170.000 PE (personækvivalenter = den mængde forurening, som én person forurener med).

Selskabet har en årlig omsætning på ca. 175 mio. kroner, en egenkapital på over 3 mia. kroner samt en medarbejderstab på 42 veluddannede medarbejdere. Vejle Spildevand a/s har ca. 1.800 km kloakledninger, over 350 pumpestationer samt 13 renseanlæg.

Vejle Spildevand dækker hele Vejle Kommune.