TV der bevæger dig

Plejehjem med kok og motionsrum

Plejehjem med rigtig kokkemad og motionsrum. Det er nogle af faciliteterne i det femte fri-plejehjem her i landsdelen, som officielt indvies fredag.

02:30

Motionsrummet på det nye friplejehjemi Gadbjerg.

1 af 2

Meta Mariehjemmet i Gadbjerg har været i drift siden november. Det nybyggede plejehem er selvejende, og det er bygget efter friplejeloven.

Det betyder, at alle borgere i Danmark kan søge om plads på plejehjemmet.

Når den officielle indvielse sker fredag eftermiddag er der 14 beboere, men flere er på vej. Målgruppen er især ældre mennesker med omsorgs- og plejebehov. Det kan også være udviklingshæmmede personer med en hjerneskade - eller ældre med sindslidelser.

Dagen før

TV SYD har besøgt plejehjemmet dagen før indvielsen. Og beboerne er glade for dagligdagen.

Siden 1. marts har de bl.a. kunnet få genoptræning i et moderne motionsrum. Det er Foreningsfitness, der driver motionsrummet.

18 plejehjem

Sygeplejerske fru Rose Marie Rørdam Holm etablerede det første Mariehjem i 1958 og lagde dermed grunden til den organisation, der er i dag kaldes Mariehjemmene. Hendes baggrund var flere års arbejde i det Københavnske hospitalsvæsen, hvor hun havde mødt mange ensomme mennesker og mennesker uden et sted at bo. Hendes grundlæggende tanke var at skabe små hjem med et trygt og nært miljø uden institutionspræg.

Fonden består i dag af 18 selvstændige, selvejende institutioner, der hver især yder støtte og bistand til henholdsvis ældre, syge, sindslidende og andre sårbare mennesker.

Fonden er en erhvervsdrivende fond baseret på en humanistisk tankegang og uden religiøs eller politisk tilknytning.