Pølsevogn opsagt efter 35 år: Ejer grædefærdig

Karins pølsebod i Vejle har haft den samme adresse i 35 år. Uden varsel er pølsevognen blevet opsagt.

Anne Dorte Jensen er grædefærdig. 

- Vi har drevet forretning her siden 1988, hvor min mor købte den. Jeg er praktisk talt vokset op i pølsevognen. Jeg elsker at være pølsedame, fortæller Anne Dorte Jensen, som telefonisk modtog lejeopsigelsen af den grund hendes pølsevogn er placeret på.

quote

Hvad gør vi nu?

Anne Dorte Jensen

Der har været pølsevogn på Boulevard2x i Vejle siden 1954 med forskellige ejere. I 1988 overtog Anne Dorte Jensens mor, Karin Staun Jensen, pølsevognen, og senere blev den Anne Dorte Jensens.

- Den er mit hjertebarn. Jeg har ikke pølsevognen, fordi jeg tjener gode penge på det. Jeg har den, fordi jeg elsker at være her. Det betyder alt, fortæller hun.

Anne Dorte Jensen og hendes mand har været i dialog med Vejle Kommune omkring en alternativ placering af pølsevognen. På den måde vil pølsevognen blive ved med at eksistere, men på en ny adresse. 

Det var dog inden den uventede opsigelse.

- Vi blev tilbudt en grund ved parken lige overfor, men der er kun to parkeringspladser, hvor vi på nuværende adresse har syv. Det er svært at drive forretning uden parkeringspladser nok. 80 procent af vores kunder kommer i bil, fortæller Anne Dorte Jensen.

Historien om pølsevognen:

Pølsevognen er dansk kulturarv og har været en del af det danske gadebillede siden 1921. Ideen om pølsevogne kommer dog udefra. Allerede før første verdenskrig var der pølsevogne på gaden i tyske byer, blandt andet i Berlin.

Grundlaget for denne ydmyge restaurationstype var opfindelsen af primusapparatet. Ved hjælp af denne lille petroleumsbrænder kunne man mobilt opvarme kar og beholdere.

Pølsevognen havde sin storhedstid i 1960’erne og 70’erne. På det tidspunkt var der omkring 700 pølsevogne i Danmark, og alle kunne finde på at snuppe en pølse efter arbejde eller på vej i biografen. Der var stort set ingen andre alternativer til det hurtige måltid på gaden.

I dag er der cirka 100 pølsevogne tilbage i Danmark, og det tal har været faldende siden 1970’erne.

Kilde: Schulstads Pølser

For Anne Dorte Jensen er det en ubegribeligt situation, hun står i. Derfor føler hun ikke, at der er andet at gøre end at lukke pølsevognen.

- Vi er magtesløse. Hvad skal vi gøre? Hvad gør vi nu? Jeg kan ikke se, hvad begrundelsen er, siger Anne Dorte Jensen.

Ifølge Gerda Haastrup Jørgensen (V), som er formand i Teknisk Udvalg i Vejle Kommune, så kommer opsigelsen på baggrund af, at vejnettet skal forbedres og udvides.

- Vi har brug for det areal pølseboden ligger på. Vi har brug for noget vejareal, så vi kan udvikle krydset, således den kan klare det kapacitetsbehov, vi har på stedet, fortæller Gerda Haastrup Jørgensen(V).

Udover udviklingen af krydset skal der ligeledes gøres plads til at regnvand kan håndteres. Lige der, hvor Anne Dorte Jensens pølsebod står. 

Underskiftindsamling

Opsigelsen af pølsebodens lejemål skabte ikke kun forargelse hos Anne Dorte Jensens og hendes mand, men også for lokale i byen. 

- Det er dansk kulturarv, som forsvinder fra den vestlige bydel i Vejle, siger Jacob Pilar.

Jacob Pilar blev så forarget over lejemålsopsigelsen, at han har startet en underskriftindsamling. 

quote

Der et reelt behov for pølseboden

Rune Bønnelykke(O)

- Det er tydeligvis noget, der rører folk. Det første døgn var der allerede 500 underskrifter, fortæller Jacob Pilar, som nu kan tælle 731 underskrifter. 

- Jeg startede indsamlingen, fordi jeg synes, at der er blevet forvaltet fuldstændig forkert. Det er et opråb om, at politikkerne ikke bare kan gøre, hvad der passer dem, og så skal vi rette ind efter dem, siger Jacob Pilar, som har et stort ønske om, at Karins Pølsebod bevares. 

- Pølseboden behøver for min skyld ikke at ligge det samme sted, men når Kommunen ønsker at rykke boden, så skal de da i det mindste finde en placering, som er svarende til den de har, afslutter Jacob Pilar. 

Et trækplaster

Internt i Teknisk udvalg har de ikke været helt enige om, hvordan Karins Pølsebod skulle håndteres. Som den eneste stemte Rune Bønnelykke (O) for, at Karins Pølsebod kunne placeres ved parken overfor og dermed fortsætte forretningen. 

- Når vi som kommune beder dem om at flytte sig fra deres nuværende adresse, så er det vores ansvar at placere dem et sted, hvor de kan drive deres forretning videre, siger Rune Bønnelykke (O).

For Anne Dorte Jensen virker vejændringerne ulogiske. Hun tror ikke på, at det vil afhjælpe trafikproblemerne.
For Anne Dorte Jensen virker vejændringerne ulogiske. Hun tror ikke på, at det vil afhjælpe trafikproblemerne.
Foto: Privatfoto

De andre medlemmer i Teknisk udvalg stemte for, at lejemålet skulle opsiges.

- Jeg ser det som mit ansvar, at vi passer på borgerne. At vi skal tage hensyn til borgerne og de behov, de har. Vi kan jo ikke sende dem ud i noget, der er værre end det, de kommer fra, siger Rune Bønnelykke (O).

For politikeren fra Dansk Folkeparti handler det om den historie, der er forbundet med pølsevognen. 

- Karins Pølsebod er kulturhistorie i den vestlige del af byen. Pølseboden servicerer mange lokale borgere og trækker også mange udefra. Den er et trækplaster, og der et reelt behov for pølseboden, siger Rune Bønnelykke (O).