TV der bevæger dig

Prins Henrik overrækker 600.000 kr.

Prins Henrik overrækker på fredag 600.000 kr. til et nyt forskningsprojekt på Vejle Sygehus, som skal redde diabetikeres syn.

Prins Henrik overrækker en stor chef til forskningsprojekt på Vejle Sygehus. (Arkivfoto)

Det er sygehusets Laboratoriecenter, som modtager pengene, der kommer fra Lions Club Danmark. Modtagerne er professor Ivan Brandlund og overlæge Cramer Christensen. De har stået i spidsen for projektet, som bl.a. i omfatter 10.000 blodprøver, fortæller Vejle Amts Folkeblad.

Laboratoriecentret i Vejle har tidligere gjort sig bemærket med forskning i diabetes. Bl.a. med at fastlægge præcise grænser for, hvornår man har diabetes.

Mennesker med diabetes har en risiko for en række følgesygdomme. Blandt dem er forringet syn og eventuelt totalt tab af synet.

Pengene er indsamlet af den velgørende organisation over hele landet. donationen til projektet i Vejle komme efter en indstilling fra Lions Club Vejle Munkebjerg.