Rapport: Bestyrelsen har også ansvar for havnechefs forbrug

Medarbejderne undrer sig over køb af blandt andet hatte, men samtidig fralægger de sig ansvaret for overforbruget på Vejle Havn.

En medarbejderrapport fra 2015 er netop blevet frigivet, efter den i to år har været stemplet som hemmelig. Rapporten kaster nyt lys over overforbruget på Vejle Havn. I den 57 sider lange rapport beskriver havnens administration, hvordan de har oplevet over- og privatforbruget på havnen.

Havnens ansatte peger adskillige gange på tidligere havnechef Per Kristiansen som den, der har godkendt hovedparten af de bilag, som har privatlignende karakter. 

I rapportens konklusion indrømmer medarbejderne, at der ikke har været den nødvendige kontrol på havnen, men ifølge administrationen er det resultatet af, at ”der ikke har været et ønske fra de forskellige bestyrelser om budgetkontrol”. I rapporten beskriver administrationen desuden, at den daværende havnechef Per Kristiansen har haft fuld opbakning fra bestyrelsen til at drive Vejle Havn – derfor har bestyrelsen også del i Vejle Havn-skandalen, mener medarbejderne.

I rapportens konklusion hedder det:

"Bestyrelserne i periode 2010 – 2015 har valgt 100 % at stole på havnechef Per Kristiansen og dennes evner til at drive virksomheden. Derfor må de også tage ansvaret for hvordan denne har forvaltet. Godt som skidt."

Dermed fratager medarbejderne sig selv for ansvaret.

Du burde købe dig en tyrolerhat
I medarbejderrapporten fremgår også medarbejdernes vurdering af en række indkøb foretaget af havnens bestyrelse og Per Kristiansen.

Blandt andet beskriver medarbejderne køb i grænsekiosker, ved en våbenhandel og indkøb af et lager af ure, som ”var i havnechefens låste skab”, som det fremgår af rapporten. Medarbejderne oplyser, at de mindes, urene skulle bruges som gaver til personalet, men personalet har ikke fået dem udleveret.
Medarbejderne beskriver desuden i rapporten, at der på flere ture er udleveret hatte til deltagerne. På to teambuilding-ture til Tyskland er der eksempelvis købt en hat til hver af deltagerne. I rapporten står der:

- Da der er tale om en skovhat eller tyrolerhat, har havneadministrationen svært ved at se nytteværdien for den ansatte som privatperson. Havneadministrationen oplyser, at havnechefen fandt hatten god som et værn mod skovflåter. Det var også administrationens konstatering, at ingen blev bidt af en sådan.

Igennem tidligere rapporter er det allerede kommet frem, hvordan den daværende havnebestyrelse i marts 2015 tog på studietur til Florida i seks dage, hvor det faglige indhold bestod i et fem timers besøg samt et bestyrelsesmøde. Tilsvarende har tidligere rapporter afsløret et over- og privatforbrug for tusindvis af kroner, hvor havnebestyrlsen og daværende havnechef Per Kristiansen stod for indkøb af blandt andet sko, lommelygter, vin, ure, slik og parfume til personalet på havnen.

Bedre kontrol
Medarbejderne konkluderer i rapporten, at kulturen allerede er skiftet.

- Det økonomiske er kommet i højsæde, og festen er slut, som kritikerne ville sige, skriver de i rapporten.
Administrationen anbefaler desuden, at revisionen øges, så ”de ansatte ikke fremadrettet skal kunne komme under mistanke for ikke at udføre deres arbejde korrekt”.