Regeringen vil sætte farten op på motorveje i trekantområdet

Regeringen vil øge hastigheden på de to motorvejsben fra Skærup og mod henholdvis Fredericia og Kolding. Også på motorvej E20 forbi Esbjerg Lufthavn får bilisterne lov at køre 130 kilometer i timen.

Regeringen vil øge hastigheden på de to motorvejsben fra Skærup og mod henholdvis Fredericia og Kolding. Også på en strækning motorvej E20 ved Esbjerg Lufthavn får bilisterne lov at køre 130 kilometer i timen.
Regeringen vil øge hastigheden på de to motorvejsben fra Skærup og mod henholdvis Fredericia og Kolding. Også på en strækning motorvej E20 ved Esbjerg Lufthavn får bilisterne lov at køre 130 kilometer i timen.

For at fremme mobiliteten på vejene foreslår regeringen i sit finanslovsudspil, som offentliggøres i slutningen af august, at øge hastighedsgrænsen på udvalgte motorveje til 130 kilometer i timen.

Regeringen vil også øge hastighedsgrænsen på udvalgte landeveje fra 80 til 90 kilometer i timen. Det gælder bl.a. to landevejstrækninger syd og nord for Varde.
Regeringen vil også øge hastighedsgrænsen på udvalgte landeveje fra 80 til 90 kilometer i timen. Det gælder bl.a. to landevejstrækninger syd og nord for Varde.

Fælles for de udvalgte veje er, at Vejdirektoratet vurderer, at hastigheden kan sættes op, uden at det går på kompromis med trafiksikkerheden.
-    Hastighedsgrænserne skal give mening for den enkelte bilist. Hastigheder, der virker logiske, og som er forsvarlige for trafiksikkerheden, er nemmere for bilisterne at overholde end hastighedsgrænser, der virker ulogiske, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, (LA), i en pressemeddelelse

På baggrund af regeringsgrundlaget undersøger Vejdirektoratet desuden anvendelse af en lokal hastighedsbegrænsning på 120 kilometer i timen i stedet for de nuværende 110 kilometer i timen på motorvejsstrækninger, der tidligere er vurderet uegnet til 130 kilometer i timen. 

90 kilometer i timen på landeveje ved Varde

Regeringen vil også øge hastighedsgrænsen på udvalgte landeveje fra 80 til 90 kilometer i timen. Det gælder bl.a. to landevejstrækninger syd og nord for Varde samt omfartsvejen ved Nr. Snede.

Med forslaget afsættes i alt 93,6 millioner kroner. Pengene skal bl.a. anvendes til at opsætte autoværn, fjerne faste genstande og etablere rumleriller ind mod midterrabatten på de udvalgte motorveje og landeveje, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænserne.

Det er Vejdirektoratet, der har udpeget de pågældende strækninger ud fra et kriterie om, at det ikke må gå ud over trafiksikkerheden. Både Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF har meddelt, at de støtter ændringer af fartgrænserne, som ventes at træde i kraft om senest to år.