Region: Hvordan skal vi bygge OPP-sygehus?

Region Syddanmark vil gerne i dialog med entreprenører, pensionskasser og finansieringsselskab om byggeriet af landets første OPP-sygehus. OPP betyder Offentlig Privat Partnerskab.

- Dels ønsker vi at blive klogere på, hvordan projektet kan udføres til størst mulig gavn for borgerne i regionen både økonomisk og med hensyn til de fysiske rammer ? dels vil vi udfordre de potentielle OPP-aktører på, hvordan den rette OPP-model skal være, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Dialog

Regionsrådet besluttede 30. januar at bygge et psykiatrisk sygehus i Vejle, som finansieres af private penge og som regionen lejer sig ind i.

I landsdækkende annoncer indbydes interesserede aktører til en teknisk dialog.

Bedre løsninger

I England og Sverige har partnerskaber mellem det offentlige og det private vist sig at kunne skabe bedre løsninger. Det vil Region Syddanmark efterprøve i Vejle-projektet. Og så giver OPP løsningen regionen mulighed for at komme hurtigt i gang med det nye sygehus.

- Vores anlægsrammer ville ikke give plads til at bygge sygehuset på traditionel vis de næste mange år, men på denne måde kan vi komme i gang med det samme, siger Carl Holst.

Motorvej

I forhold til det nye OPP-sygehusprojekt står Region Syddanmark på skuldrene af en solid OPP-succes: For knap tre måneder siden kunne transportminister Henrik Dam Kristensen indvie Danmarkshistoriens første OPP-motorvej mellem Kliplev og Sønderborg. Motorvejen blev færdig halvandet år før tid og til en lavere pris end forventet.

- Nu undersøger vi mulighederne for at opføre det nye psykiatrisygehus i Vejle som Danmarks første store sygehus-OPP og agter at gå i gang, så det nye sygehus kan stå færdigt i 2016, siger regionsrådsformand Carl Holst.

Fakta:

? OPP står for offentligt-privat partnerskab og går typisk ud på, at offentlige og private aktører går sammen om at løfte større offentlige anlægsprojekter
? Når Region Syddanmark indgår kontrakt med et OPP-selskab om at bygge og drifte det nye psykiatrisygehus i Vejle, betyder det, at der indgås aftale om projektering, finansiering, etablering og efterfølgende bygningsdrift og -vedligeholdelse af psykiatrisygehuset i en årrække
? Med hensyn til økonomien betaler Region Syddanmark først til sygehuset, når det står færdigt, og så betales der typisk et fast årligt beløb, så længe kontrakten løber