Region Syddanmark skal have tre nye direktører efter ledelseskrise

Ny organisationsmodel skal styrke samarbejde på tværs i den øverste administrative ledelse i Region Syddanmark og regionen søger nu tre nye koncerndirektører.

En ny model for organisering af den øverste administrative ledelse i Region Syddanmark blev mandag vedtaget på regionsrådsmødet. Modellen bygger på tværgående samarbejde i organisationen, og regionen søger nu tre nye koncerndirektører.

 Regionsrådets medlemmer skulle vælge imellem to modeller benævnt ”den tværgående model” og ”driftsmodellen”.

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Vejle Folkeparti stemte for den tværgående direktionsmodel, mens Enhedslisten som det eneste stemte for driftsmodellen, der i høj grad ligner den nuværende organisering i Region Syddanmark.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) glæder sig over valget af den tværgående direktionsmodel.

Valget af den tværgående direktionsmodel betyder, at regionsdirektør Jane Kraglund fremover som den eneste kommer til at referere direkte til det politiske niveau. Under regionsdirektøren vil der være en koncernledelse bestående af tre koncerndirektører med hvert deres tværfaglige ansvarsområde.

Den ene koncerndirektør skal varetage opgaver inden for Regional Udvikling. Den anden koncerndirektør skal blandt andet varetage drift, økonomi og byggeri for alle regionens områder. Og endelig skal den tredje koncerndirektør blandt andet stå for forskning, udvikling og innovation på tværs af organisationen. 

Sygehusledelserne og driftsdirektøren for socialområdet kommer alle til at referere direkte til regionsdirektøren.