TV der bevæger dig

Robotter skal klippe græs på fortidsminde

Vejle Kommune indsætter robotgræsklippere ved på Jelling Højene. De skal erstatte den traditionelle græsklipning på arealet og frigiver mandskab.

Græsset omkring Kongernes Jelling skal nu slåes af robotter Foto: Knud Erik Christensen. Foto: KNUD ERIK CHRISTENSEN

Det er fire ny-indkøbte robotter, der skal slå græsset på Jelling Højene og erstatte både mandskab og de gamle græsslåmaskiner. 

-Robotgræsklipperne skal køre efter de samme principper som den arbejdsgang, vi har nu. Det betyder, at robotterne fortrinsvist vil slå græsset om dagen og på almindelige arbejdsdage, nøjagtig som vores medarbejdere gør det i dag. På den måde kan man sige, at fremtiden møder fortiden, og det er et møde, som vi mener, der både er spændende og givtigt fortæller, Betina Gagsch, afdelingsleder i Vejle Kommune.

Som det er i dag, bruger Materielgården i Vejle Kommune ca. 16 timer om ugen på at klippe området omkring Monumentområdet i Jelling. Den typiske klippesæson løber fra medio april til ultimo oktober.

I løbet af maj måned 2016 vil de fire græsslåningsrobotterne blive indsat og testet. 
Målet er, at Vejle Kommune vil få den samme eller en bedre græsslåningsstandard med robotterne og endda for færre ressourcer.