Så kan du se Vejles berømte hval

Den berømte finhval, der strandede i Vejle Fjord, udstilles fra i dag på Vejle Kunstmuseum.

Det 17 meter lange hvalskelet er udstillet på Vejle Kunstmuseum indtil den 5. juni. Siden den døde har hvalen været en tur omkrig Statens Naturhistoriske Museum, som har gjort skelettet klar til udstilling.
Hvalens jordiske rester i dens imponerende skulpturelle form, er nedlagt på søral i en kæmpe ?sandkasse? midt i foyeren.

Informationsbannere, touchscreens, film m.m. supplerer præsentationen af hvalskelettet. Denne formidling er udført i samarbejde med Økolariet i Vejle og Zoologisk Museum i København, hvor hvalen senere vil blive udstillet.

Vejle Kunstmuseum er i forvejen i besiddelse af en fin samling grindedrabsbilleder af den kendte færøske maler Samál Joensen-Mikines og de er sammen med andre færøske motiver ophængt i en af museets sale. Desuden vises en serie fotografier med grindedrabstema af grafikeren Palle From. Denne fotoserie er en nyerhvervelse fra Statens Kunstfond.