TV der bevæger dig

Se om der er bakterier i dit lokale badevand

Vejle Kommune og Vejle Spildevand har netop indført et nyt system, som kan forudsige badevandskvaliteten i Vejle Fjord fem dage frem, bl.a. i forhold til bakterieforekomst. Så vandhunde i Vejle kan tjekke badevandet hjemmefra.

Tirsbæk Strand - tjek hjemmefra, hvordan vandet er - og hvor koldt det er.

Hjemmesiden er under udvikling. Senere kommer Frredericia og Århus med.

1 af 2

Den nye badevands-udsigt finde på hjemmesiden ostjylland.badevand.dk.

Den giver præcise forudsigelser af temperatur, nedbør, vind- og strømforhold inden for de kommende dage. Og hvis der skulle være bakterier i vandet på en af Vejles otte strande, kan man se det på nettet. F.eks. kan der være risiko for sundhedsfarlig coli-bakterier i vandet efter voldsomme regnskyl eller skybrud.

Kan varsle

Vejle Spildevand leverer løbende information til systemet om eventuelt overløb fra kloakkerne. På den måde kan man hurtigt varsle, hvis spildevand er på vej mod Vejle Fjord efter voldsomme regnskyl.

- Hvis det sker, måler vi det automatisk, og de informationer ryger med det samme videre til DHI. Via avancerede computersimuleringer kan de forudsige, om det påvirker badevandet ved Vejle Fjord og i givet fald, hvilke strande det berører, fortæller Kjartan Ravn, civilingeniør i Vejle Spildevand.

Hvis der er risiko for bakterier, kommer der et advarselsflag på hjemmesiden med badevandsudsigten. Man kan også se en beskrivelse af problemet og ikke mindst se, hvornår badevandet igen er sikkert.

- Vi vil fortsat skilte på strandene, så man kan se, om badevandet er sikkert, og vi foretager fortsat løbende kontrolmålinger. Men hjemmesiden er et godt supplement - en service, som gør det nemt for borgerne at planlægge badeturen hjemmefra.

Fakta om udsigten

Badevandsudsigten findes på ostjylland.badevand.dk og dækker følgende strande ved Vejle: Tirsbæk Strand, Albuen, Ibæk Strand, Andkær Vig, Sellerup Strand, Brejning, Mørkholt Strand, Hvidbjerg og Fladstrand ved Høll. Man kan få varsling om badevandskvaliteten fem dage frem.

Varslingen vedrører temperatur, vandtemperatur, nedbør, vind, strømforhold og eventuel forekomst af bakterier.

Avancerede computersimuleringer danner grundlag for varslingen. Fordelen ved computersimulering frem for almindelige målinger er, at den er fremadrettet. Dvs. man kan lukke en strand, allerede inden problemet opstår.

Computersimuleringerne skal løbende vurderes i forhold til grundige vandmålinger for at sikre, at simuleringerne er præcise og korrekte.

Badevandsudsigten er udviklet af forskningsorganisationen DHI i samarbejde med Vejle, Kolding og Aarhus kommuner.

Programmet kan også hentes til mobiltelefon - både Android og IPhone.

Om Vejle Spildevand

Vejle Spildevand blev stiftet den 13. april 2010. Selskabet sørger for spildevandsafledning og rensning af spildevand fra ca. 28.000 husstande og en række virksomheder i Vejle Kommune.

I alt behandles årligt ca. 19-20 mio. m³ spildevand fra ca. 170.000 PE (personækvivalenter = den mængde forurening, som én person forurener med).

Selskabet har en årlig omsætning på ca. 175 mio. kroner, en egenkapital på over 3 mia. kroner samt en medarbejderstab på 43 veluddannede medarbejdere. Vejle Spildevand har ca. 1.800 km kloakledninger, over 350 pumpestationer samt 15 renseanlæg.
Vejle Spildevand dækker hele Vejle Kommune.