SF-formand får flygtninge-inspiration i Venstre-kommune

SF-formand Pia Olsen Dyhr tager onsdag turen fra Christiansborg til Vejle for at få inspiration fra Vejle Kommunes succes med at få flygtninge og indvandrere ud på arbejdsmarkedet.

Flygtninge og indvandrere skal uddannes til job i brancher, hvor der er brug for arbejdskraft. Det er den enkle opskrift, som har skabt resultater og succes i Vejle Kommune.

Den opskrift vil SF-formand Pia Olsen Dyhr gerne lade sig inspirere af, hvorfor hun onsdag besøger Vejle. Her bliver det formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Christoffer Melson (V), tage imod den tidligere minister. Han deler gerne ud af udvalgets erfaringer med branchepakker, og han håber, at andre kommuner kan gøre brug af dem.

- Vi er glade for at have fundet en tilgang, som både virksomheder og borgere har gavn af, og det er jo kun positivt, når landspolitikere som Pia Olsen Dyhr vil høre om den, siger  Christoffer Melson i en pressemedelelse om besøget.

Han peger samtidig på, at velvilje blandt lokale virksomheder har været meget vigtig for de gode resultater i Vejle kommune.

Integration er en central del af Vejles opskrift, hvor ideen er, at erfaringer fra rigtige arbejdspladser vil give flygtninge og indvandrere de bedst mulige forudsætninger for at blive integreret både på arbejdsmarkedet og i det danske samfund generelt. De vil opleve dansk sprog og kultur ude på en virksomhed, hvilket vil give dem en helt anden indsigt, end hvis de kun lærer om det i et klasselokale. Der er samtidig fokus på, at de kommer hurtigt i gang med forløbet, og dermed hurtigt får den praktiske erfaring med det danske arbejdsmarked.