Sidste hånd på motorvejen Vejle-Skærup

Vejdirektoratet gør nu klar til at lægge sidste hånd på udbygningen af motorvejen ved Vejle. Natten mellem torsdag og fredag bliver trafikken fra syd flyttet over på den rigtige side af midterautoværnet.

I denne uge foregår der færdiggørelsesarbejder i nordgående retning fra Motorvejskryds Skærup og op til afkørslen ved Fredericiavej, som har fået nyt nummer og navn. Anlægget hedder Vejle C - 61A.

Navneændringen kommer af, at det helt nye tilslutningsanlæg ved Grønlandsvej bliver det nye Vejle Syd - 61B.

Natten til fredag trafikken fra syd flyttet over på den rigtige side af midterautoværnet - for dog kun at køre i de to spor ind mod midten.

Entreprenøren er ikke helt færdig med rabatter, autoværn og skilte, så det tredje spor og nødsporet vil fortsat skulle fungere som arbejdsplads. Hastigheden vil stadig være 80 km i timen.

Når entreprenøren bliver færdig, vil alle tre spor blive åbnet og trafikken få den fremtidige permanente hastighed på 110 km/t.

Også arbejder i sydgående retning

Trafikanterne i sydgående retning skal fortsat have lidt tålmodighed. Der vil ikke ske ændringer natten mellem torsdag og fredag, bortset fra at den modkørende trafik bliver flyttet. Trafikken skal blive i de to yderste spor, idet entreprenøren skal brug sporene mod midten til arbejdsområde. Her skal midterautoværnet gøres færdig, og de endelige skilte sættes op.

I uge 45 begynder arbejdet med den endelige afstribning fra Motorvejskryds Skærup i nordgående retning. Arbejdet bliver udført som natarbejde, og i takt med at det skrider frem, vil motorvejen blive frigivet med tre spor og en hastighed på 110 km i timen. Vejdirektoratet regner med at være oppe ved Fredericiavej i uge 46.

Vejdirektoratet forventer dermed, at alle spor ? både i nord- og sydgående retning - er færdige i løbet af uge 46, og at trafikken kan afvikles med 110 km i timen i løbet af denne uge. Det nye tilslutningsanlæg 61A Vejle Syd ved Grønlandsvej