TV der bevæger dig

Sjælden gæst vender tilbage

Laksen er efter 50 år vendt tilbage til Omme å. Fiskene har fundet ud af, at der er sket et brud på en dæmning, som har spærret dem vejen.

02:05

Her er beviset: Der er igen laks i Omme Å.

1 af 2

Omme Å har fået besøg af en gammel ven. En fisk, der lidt overraskende er kommet tilbage til vandløbet for at yngle. 

Efter 50 år er Omme å igen er blevet en lakse-å.
For faktisk burde laksen slet ikke være i Omme Å, for længere nede er vandløbet spærret af.

Der er åbenbart sket et brud på dæmningen, sådan at der løber noget vand forbi afspærringen. Det har fiskene fundet ud af, og straks er de svømmet op.

Nu skal spærringen fjernes helt, og så forventer Vejle Kommune, at der kommer endnu flere laks i åen.