Skolelærer frikendt for ætsningsulykke

En skolelærer er blevet frikendt for skyld, efter en elev sprøjtede kautisk soda i øjnene på en kammerat i en kemitime. I stedet får eleven hele skylden.

En kemilærer i Vejle er blevet frifundet i forbindelse med en ulykke i 2012, da en 13-årig dreng sprøjtede kaustisk soda i øjnene på en anden elev. Vestre Landsret har afgjort, at læreren umuligt kunne have forventet eller forudset ulykken

Dermed har landsretten lagt hele skylden for ulykken på den nu 17-årige dreng, og han skal gennem sin ansvarsforsikring betale 384.000 kroner til den ramte elev.

Det var drengens forsikringsselskab, som mente, at læreren bar en del af ansvaret, og derfor også skulle betale en del af regningen.

Ulykken skete i en kemitime på Nørremarksskolen i Vejle, hvor klassen skulle udføre et kemiforsøg. Ved hjælp af natriumhydroxid - kaustisk soda - skulle de måle, hvor meget syre der er i for eksempel cola og citron.

Inden forsøget gennemgik læreren arbejdsgangen, men instruerede ikke eleverne i at bære sikkerhedsbriller, da det ikke fremgik af forsøgsinstruksen.

Inden forsøget gik i gang legede drengene med vand, som de sprøjtede på hinanden med nogle sprøjter. På et tidspunkt tog den ene dreng en sprøjte med en vandklar væske i, og han sprøjtede den anden dreng i øjnene.

Det viste sig, at sprøjten indeholdt natriumhydroxid, og den ramte dreng kunne straks mæ rke, at den kraftige base ætsede hans øjne og omgivelserne.

Læreren sprang til og begyndte at skylle øjnene med rigeligt vand, hvorefter han kom på sygehuset. Han fik nedsat syn og ansigtet blev vansiret.

Den 13-årige ulykkesfugl var ansvarsforsikret i Codan, men selskabet mente, at læreren måtte bære hele eller en del af ansvaret, da han ikke havde sagt til eleverne, at de skulle bruge sikkerhedsbriller.

Byretten gav Codan ret, men den dom har landsretten nu ændret.

Med to stemmer mod en siger landsretten, at drengen har det fulde ansvar og at han har handlet groft uansvarligt, mens læreren ikke kunne have forhindret det