TV der bevæger dig

Snakker med OPP-selskaber

Regionsrådet er klar til at snakke med tre-fem firmaer, som skal give tilbud på den nye psykiatriske afdeling i Vejle.

Carl Holst: Vi bryder land her...

Region Syddanmark statser på, at den nye afdeling ved Vejle Sygehus skal opføres som et OPP-projekt(Offentligt Privat Partnerskab).

Mandag vedtog regionsrådet, at det er den model, der skal prøves. Det betyder, at et privat selskab ikke alene skal stå for byggeriet, men også skal stå for driften af bygningen i en årrække.

Bryder land her

- Den nye psykiatriske afdeling i Vejle bliver Danmarks første sygehus, som opføres i et offentligt-privat partnerskab, siger regionrådsformand Carl Holst (V). Vi ved, at pensionsselskaber og entreprenører er interesserede. Flere private selskaber har meldt sig på banen og ønsker at indgå i et partnerskab med os om projektet, og vi inviterer nu selskaberne ind til en snak om, hvordan vi kan skrue sådan et partnerskab sammen.

- Vi bryder nyt land her, og derfor skal vi være omhyggelige med at få lavet den rigtige aftale.

Dialogmøder

Og projektet skal snakkes godt igennem. Derfor inviteres de mest interessante firmaer til tre dialogmøder hver. De skal bl.a. komme med bud på, hvordan OPP-aftalen kan skrues sammen.

Den nye psykiatriske afdeling i Vejle kommer til at rumme en voksenpsykiatrisk afdeling samt et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium. Den nye afdeling bliver på i alt cirka 17.000 m2 , og den bliver forbundet med sygehuset i Vejle via en tunnel.