Stor forskel i ventetiden på behandling hos speciallæger

Der er stor forskel mellem regionerne på, hvor hurtigt man får tid hos en speciallæge. I Region Syddanmark skal kvinder vente 18 uger på en gynækologisk speciallæge, mens ventetiden er den halve i Region Midtjylland.

Din bopæl afgør i høj grad, hvor længe du skal vente på en psykiater, hudlæge eller anden slags speciallæge.

Det skriver Ugebrevet A4, som har udarbejdet en ny opgørelse over ventetider til speciallæger på baggrund af en aktindsigt hos Danske Regioner.

Opgørelse viser, at voksne borgere i Region Midtjylland gennemsnitligt venter 38 uger på en tid hos de praktiserende psykiatere. Til sammenligning står indbyggere i Region Syddanmark 'kun' på ventelisten i 13 uger.

Foruden psykiatere er der forskelle på ventetiden til landets hudlæger. Eksempelvis må midtjyder og nordjyder vente 16 og 23 uger på behandling hos en hudlæge, mens man i Region Hovedstaden kommer til efter otte uger.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby slår i et skriftligt svar til Ugebrevet A4 fast, at det er en topprioritet for regeringen at sikre alle danskere en »let« og »lige« adgang til behandling af høj kvalitet.

Hun henviser til, at regeringen siden 2015 har tilført ekstra 3,8 milliarder kroner til sundhedsområdet. Og den nye finanslov vil ifølge regeringen give yderligere 2 milliarder kroner til Danske Regioner.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) afviser, at der i regionerne mangler penge til at sørge for kortere ventetider til speciallægerne.

- Vi har sat ind med en lang række initiativer til at understøtte et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. På den baggrund virker det lidt nemt bare at affærdige denne vigtige problemstilling med, at der mangler penge, skriver hun til Ugebrevet A4