Stort gylleudslip i Jerlev

40 kubikmeter gylle løb over gylletankens kant, da en landmand glemte at holde øje med pumpen. Landmanden risikerer nu en bøde.

Klokken 10.15 i formiddag blev Vejle Brandvæsen tilkaldt til en gård i Jerlev. Et område på 200-300 kvadratmeter var dækket af gylle.

De fik hurtigt rekvireret en slamsuger, som kunne få suget de mange liter gylle tilbage i tanken og både politi og miljøvagt hjalp til på stedet.

Gylleudslippet skyldes umiddelbart - i følge miljøvagten - at landmanden har glemt, at overvåge pumpningen af gylle. Gyllen har derfor løbet ukontrolleret og til sidst flydt over kanten.

Det er ellers et krav, at pumpningen af gylle skal overvåges eller der skal være en alarm tilkoblet tanken, som kan give besked, hvis gyllen løber over.

Risiko for forurening

- Hvis der kommer gylle ud i åen, kan det få store konsekvenser, siger Erik Eg Andersen fra Vejle Brandvæsen.

I nærheden af gården løber en bæk, som man formodede var blevet forurenet efter gylleudslippet.

Miljøvagtens undersøgelser af bækken viste dog, at der heldigvis ikke var gyllelugt eller døde dyr.

Politiet afventer nu de præcise svar fra miljøvagtens undersøgelser, før de vil tage stilling til, om landmanden skal have en bødestraf.