Strøm til de sidste info-tavler ved Vejlefjordbroen

Vejdirektoratet har tirsdag sat strøm til de sidste info-tavler på tilkørselsvejen nord og syd for Vejlefjordbroen.

- Det er de sidste tavler i projektet, fortæller områdechef Charlotte Withen til TV SYD. Dermed er projektet med informationstavler, som kan advare ved kø-dannelser, uheld eller kraftig vind, færdigudbygget.

De nye tavler et rejst på Fredericiavej og Horsensvej i Vejle. Henholdsvis syd og nord for fjorden.

Tavlerne vil normalt vise rejsetider. F.eks. hvor lang tid det vil tage at køre til f.eks. Vejle C fra Horsensvej.

I tilfælde af uheld eller kraftig vind på broen, kan tavler advare om det. Det hele styres fra Vejdirektoratet.

De første info-tavler blev rejst omkring Vejle i forbindelse med udvidelsen af motorvejen syd for Vejle. Samtidig blev opsat midlertidige broer med hastighedstavler. De sidste blev fjernet, da motorvejen var færdig. Tilbage er kun et par elektroniske tavler nord og syd for broen.