TV der bevæger dig

Styr dit regnvand - og få en check

Grundejerne i Bredballe nord for Vejle får et kontant tilbud: Hvis de vælger selv at sørge for at skaffe regnvandet væk på deres grund, modtager de en check på knap 24.000 kr.

Bredballe bliver det første sted i Vejle Kommune, hvor grundejerne får dette tilbud, når regn- og spildevand skal adskilles.

- Langt størstedelen af grundene syd for jernbanen i Bredballe ligger oven på en jord, der består af grus og sand, siger Gitte Bisgaard, civilingeniør ved Vejle Spildevand. Derfor er de velegnede til at få installeret en såkaldt faskine eller et regnbed, der lader regnvandet fra tage, indkørsler og terrasser sive direkte ned i jorden og videre ned til grundvandet.

Økonomi

Hun peger på, at der også er økonomi i løsningerne:

- Hvis grundejerne vælger en løsning, hvor de selv håndterer deres regnvand, er det simpelthen en win win-situation. Dem, der ønsker at håndtere regnvandet inde på grunden og eksempelvis får installeret en faskine, modtager en check på små 24.000 kroner, og samtidig sparer Vejle Spildevand udgiften til en dyr regnvandsledning, fordi vi så ikke længere skal håndtere regnvandet fra grunden.

Løber i fjorden

I oktober vedtog Vejle Byråd, at grundejerne i det sydøstlige Bredballe skal skille regnvand fra deres spildevand ind på grunden.

I dag løber spildevandet fra bl.a. toiletter i samme kloakrør som regnvandet. Det pumpes samlet ind til byens centralrenseanlæg.

Men det er fra en tid, hvor der ikke var så meget fokus på miljøet, så ved kraftige regnskyl - eller regulære skybrud - kan kloakerne ikke rumme det snavsede vand, så det blandede regn- og spildevand løber direkte ud i fjorden.

Gavner miljøet

Andre steder i kommunen skal grundejerne betale for to adskildte kloak-systemer, hvor det ene leder spildevandet og det andet tager sig af regnvandet.

Men jordbunden i Bredballe giver grundejerne nye muligheder, der gavner både dem selv, kommunen, Vejle Spildevand og ikke mindst miljøet. Bredballe er det første sted i Vejle Kommune, hvor muligheden for, at folk selv kan håndtere regnvandet inde på deres grund, er blevet undersøgt.

Renere fjord

- Ved at adskille regn- og spildevand skal kloakrørene, pumpestationer og Vejle Centralrenseanlæg håndtere mindre vand. Resultatet er en renere fjord, og både grundejere, Vejle Spildevand og miljøet får fordele af ordningen, forklarer Morten Smith, civilingeniør hos Vejle Kommune.

Vejle Kommune og Vejle Spildevand kan ikke tvinge grundejerne til at sørge for regnvandet selv. Men så lokker kommunen med en check på 23.842 kr. Det er den del af tilslutningsbidraget, som dække håndteringen af regnvandet. Altså det beløb grundejeren skulle have betalt for at få to kloakrør....

For samfundet er der også en gevinst: Man slipper for at rense det "rene" regnvand.

To ud af tre beboere i Bredballe har taget mod tilbuddet. Det betyder, at de inden årets udgang skal have lavet en faskine eller et redgnbed på deres grund.

 

Om Vejle Spildevand:

Vejle Spildevand blev stiftet i april 2010. Selskabet sørger for spildevandsafledning og rensning af spildevand fra ca. 28.000 husstande og en række virksomheder i Vejle Kommune.
I alt behandles årligt ca. 19-20 mio. m3 spildevand fra ca. 170.000 PE (personækvivalenter = den mængde forurening, som én person forurener med).
Selskabet har en årlig omsætning på ca. 175 mio. kroner, en egenkapital på over 3 mia. kroner samt en medarbejderstab på 43 veluddannede medarbejdere. Vejle Spildevand har ca. 1.800 km kloakledninger, over 350 pumpestationer samt 13 renseanlæg.
Vejle Spildevand dækker hele Vejle Kommune.