Sundhedsformand: Det er en ommer

Poul Erik Svendsen, formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, kalder det paradoksalt, at Folketinget sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed nu skaber usikkerhed om vagtlægernes arbejdssituation.

Styrelsen for Patientsikkerhed må se på sagen igen og finde en løsning, som lægerne kan være tjent med. Sådan lyder reaktionen fra Poul Erik Svendsen - den socialdemokratiske formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark. 

Vagtlæger i stribevis har de seneste uger sagt op i Region Syddanmark. Det sker som en reaktion på, at de er blevet pålagt at betale et årligt gebyr på 4.000 kroner for at blive registreret som selvstændigt behandlingssted. Folketinget har besluttet at indføre gebyret, som skal være med til at finansiere tilsyn, der skal højne patientsikkerheden.

- Det er en ommer. Jeg forstår ikke, at der nu pludselig skabes usikkerhed om vagtlægernes arbejdssituation. Det er paradoksalt, at det bl.a. er Styrelsen for Patientsikkerhed, der udløser det. Danske Regioner må tage sagen op, siger Poul Erik Svendsen til TV SYD.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 3. juni 2016 at øge kontrolmulighederne med sundhedsvæsnet, og at de, der skal kontrolleres, selv skal betale for det. 
Formålet er at styrke patientsikkerheden og sørge for et effektivt tilsyn, som kan sætte ind over for sundhedspersoner og behandlingssteder, som ikke lever op til deres ansvar.

For de læger, der kører som vagtlæger, men ikke har egen lægepraksis, fordi de typisk er hospitalslæger, betyder det, at de skal registreres som et selvstændigt behandlingssted.

Det koster ca. 4000 kroner. Loven trådte i kraft i januar 2017, men det er først nu, at den rulles ud overfor vagtlægerne. Derfor skal de betale for egenkontrollen med tilbagevirkende kraft.