Surt for Peter Olesen - men godt for lystfiskerne

Landmand Peter Olesens jord er blevet umulig at dyrke, fordi vandstanden i Vejle Å er steget. En succesfuld genopretning af åen har sikret flere fisk i vandet - men altså alt for meget vand på landmandens jord.

Et naturprojekt i Vejle Kommune er gået rigtig godt. De seneste år måske endda lidt for godt, hvis man spørger de lokale landmænd.

Projektet har sikret flere fisk i Vejle Å. Men det har også resulteret i, at dele af landmand Peter Olesens jord, der ligger mellem Vingsted og Ravningbroen er umulig at dyrke, fordi vandstanden i Vejle Å ifølge Peter Olesen er steget med 50 til 60 centimeter og oversvømmelser til følge.

quote

Jeg kan ikke dyrke min jord, og det er nået dertil, at jeg faktisk heller ikke kan slå græsset, for jeg kan ikke køre med mine maskiner i området.

Peter Olesen, landmand, Jelling

- Jeg kan ikke dyrke min jord, og det er nået dertil, at jeg faktisk heller ikke kan slå græsset, for jeg kan ikke køre med mine maskiner i området. Det har den konsekvens, at jeg ikke kan opfylde min forpligtigelse over for EU, og så kan de trække mig i hektarstøtte, siger Peter Olesen.

Vilde fisk og planteliv har optimale vilkår

Tilbage i 2013 etablerede Vejle Kommune nye slyng og stryg i Vejle Å ved Vingsted. Naturprojektet er en stor succes, hvis man kigger på antallet af fisk, især ørreder, og på plantelivet og det øvrige dyreliv.

Det foregår lige ved Danmarks Sportsfiskerforbunds hus, hvor der er stor glæde over projektet.

Vejle Å er fuld af fisk og et varietet fiskeliv, siger fiskebiolog Kaare Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund.
Vejle Å er fuld af fisk og et varietet fiskeliv, siger fiskebiolog Kaare Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Det er fantastisk her. Jeg står i et uspoleret vandløb med masser af træk i vandet og sandsynligvis masser af vilde fisk som blandt andet havørreder. Og så er der en rig vegetation i vandet, som fungerer perfekt for dyrelivet, fortæller Kaare Ebert, der er fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Umuligt at drive landbrug 

Landmand Peter Olesen er medlem af Bæredygtigt Landbrug, hvor juristen Nikolaj Schulz fører sagen for ham. Nikolaj Schulz kritiserer, at kommunen ikke lavede modelberegninger, før projektet blev sat i gang. Der ligger tilsyneladende heller ingen vandstandsmålinger før og efter, projektet blev sat i gang. Blandt andet derfor mener Bæredygtigt Landbrug, at projektet slet ikke er lovligt.

Vejle Å har fået hævet vandstanden med cirka en halv meter siden åen fik nye slyng i 2012.
Vejle Å har fået hævet vandstanden med cirka en halv meter siden åen fik nye slyng i 2012.

- Da man hæver bunden i 2012, da burde man have vidst, at man gjorde det, men man får det til at se ud som om, at man ikke har hævet bunden og dermed vandstanden, og det er et meget stort problem og i vores øjne meget alvorligt, mener Nikolaj Schulz. 

Ifølge Bæredygtigt Landbrug skal vandstanden i Vejle Å sænkes mellem 60 og 90 centimeter for at komme i en lovlig stand. Desuden forventer landbrugsforening-en, at Peter Olesen får erstatning for tabte indtægter og for forringelsen af jordens værdi.

- Vi har søgt erstatning for driftstab og tab af jord, og det kan løbe op i millioner af kroner, fortæller Nikolaj Schulz.

Vejle Kommune vil betale erstatning

Kommunen har løbende forsøgt med grydeskæring og afgravning af stryget, men det har ikke løst problemerne med forhøjet vandstand.

quote

Vi skal have kigget på tingene, og der skal betales erstatning til dem, der lider tab ved det her. Det er vi fuldt klar over.

Karl Erik Lund, fmd., Natur- og Teknikudvalget, (DF), Vejle Kommune

Vejle Kommune har erkendt, at der er problemer med øget vandstand, og formand for Natur- og Miljøudvalget i kommunen Karl Erik Lund, (DF), siger tirsdag aften på TV SYD, at kommunen lægger sig helt ned på ryggen i den her sag, og han indrømmer, at der er sket fejl, da projekterne blev sat i søen i sin tid:

- Vi skal have kigget på tingene, og der skal betales erstatning til dem, der lider tab ved det her. Det er vi fuldt klar over, siger Karl Erik Lund.

Kommunen vil nu sammen med de berørte lodsejere finde en uvildig person, der skal vurdere landmændenes tab:

- Vedkommende skal finde ud af, hvad jorden er værd, og hvor meget landmændene mister i indtægt, og så synes jeg, vi skal tage den der fra og holde den gode dialog, så der ikke bliver en retssag. det er ingen tjent med.