Tæt på sammenlægning af bladhuse

VAF Medier A/S med hovedorganet Vejle Amts Folkeblad har onsdag bedt aktionærerne om at sige ja til en fusion med Horsens Folkeblad A/S.

Bestyrelsesformanden for VAF Medier, advokat Gert Eg, oplyser, at forhandlingerne nu er så langt, at man er klar til at søge aktionærernes accept af en fusion.

Horsens Folkeblads Fond, der ejer ca. 97 pct. af aktierne i Horsens Folkeblad A/S, har sagt ja til en fusion. VAF Fonden ejer 52 pct. af aktierne i VAF Medier.

De øvrige aktier ejes af 284 private aktionærer. De skal på en generalforsamling 26. maj komme med deres holdning til fusionen, som bestyrelsen anbefaler.

Dertil kræves, at aktionærerne accepterer en ændring af stemmeretten, så hver aktie (og ikke hver aktionær) i fremtiden har en stemme.

Det vil betyde, at VAF Fonden får den bestemmende indflydelse, som Horsens Folkeblads Fond allerede har, og denne ligestilling er en forudsætning for sammenlægningen af de to virksomheder.
 
Hvis VAF-aktionærerne på generalforsamlingen ja til at ændre vedtægterne og dermed den afgørende stemmeret, skal forslaget atter vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i juni, før fusionen kan blive en realitet.

Formelt skal sammenlægningen ske ved, at alle aktiviteter/aktiver og passiver i VAF Medier A/S indskydes i Horsens Folkeblad A/S, der ændrer navn til Jyske Medier A/S, som bliver ligeligt ejet af HF-fonden og VAF Fonden.

Ledelsen

Jyske Medier A/S skal efter planen have en bestyrelse på ni medlemmer - tre udpeges af VAF Fonden, tre af Horsens Folkeblads Fond og tre af medarbejderne i den fusionerede virksomhed.

De to mediehuses bestyrelser er enige om, at selskabets første formand skal være Horsens Folkeblads nuværende administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør, Jens Bebe, mens bestyrelsesformanden for VAF Medier, Gert Eg, bliver næstformand.

Den daglige ledelse skal bestå af en direktion på to medlemmer.

Administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør bliver Alex Pedersen, der i dag har den samme position i VAF Medier A/S, mens Horsens Folkeblads nuværende redaktør, Sven Grønborg, bliver chefredaktør for den nye virksomhed.

Selskabet får formelt hjemstedsadresse i Horsens, men de nuværende forretningsadresser og redaktioner i Vejle og Fredericia bevares.

Skal sikre aviserne

- Det er begge virksomhedsbestyrelsers opfattelse, at vi ikke hver for sig kan sikre udgivelser af henholdsvis Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad og Horsens Folkeblad seks dage om ugen som i dag. Derimod er det vores opfattelse, at vi ved at lægge kræfterne sammen kan fastholde et højt niveau ved dels at opnå visse synergieffekter, som gør det lettere at skabe det overskud, som er nødvendigt for at sikre den fremtidige drift, og dels ved at opnå en større styrke i konkurrencen om de nye medieplatforme, skriver Gert Eg i et brev, der er sendt til VAF Mediers aktionærer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Han understreger i brevet, at det ikke er planen at lukke hverken nogle af de tre dagblade eller de 15 ugeaviser, som de to virksomheder driver i dag.

Ingen i de to mediehuses ledelser har i dag yderligere kommentarer til fusionsplanerne.