Taxa-formand frygter nyt trafikkaos i Vejle

Vejle Taxa opfordrer byrådet til at få trafikken ud af Vejle, før de lukker central vej i den indre by.

Om bare et år kan en af de bedst kendte ruter ned gennem Vejle centrum være historie, hvis tidsplanen for et nyt omstridt byggeri på Posthusgrunden i Vejle holder stik.

Sønderbrogade, som forbinder Horsensvej via Dæmningen med vejene mod Kolding, Fredericia og Billund, skal ifølge planen lukkes allerede næste år, når arbejdet med at lave den såkaldte posthusgrund om til 750 boliger, ungdomsboliger og butikker går i gang. I den forbindelse laves vejen om til en plads, der skal forbinde posthusgrunden med gågaderne i Vejle.

Når Sønderbrogade lukkes, bliver boliger og butikker på Posthusgrunden koblet sammen med gågadesystemet via et torv.
Når Sønderbrogade lukkes, bliver boliger og butikker på Posthusgrunden koblet sammen med gågadesystemet via et torv.
Foto: Henning Larsen + Årstiderne Arkitekter/SWECO


Det er en plan, der skaber dybe panderynker hos formanden for Vejle Taxa.

Taxametret tikker videre

Han og hans vognmandskolleger må i forvejen holde i kø nærmest hver eneste dag - både med og uden passagerer - for at komme frem i den trafikplagede by.

Og de frygter, at trafikken i Vejle bryder sammen, hvis gennemkørende trafik ikke er ledt udenom byen, inden en række store vejprojekter - herunder lukningen og forlægningen af Sønderbrogade - går i gang.

quote

Det koster godt seks kroner i minuttet, så hvis vi holder stille med en kunde i ti minutter, løber det op i en ekstraregning til passageren på godt 60 kroner.

Christian Kirkegaard, formand for Vejle Taxa.

Kø-kørslen koster nemlig både passagerne og vognmændene dyrt.

- Det koster godt seks kroner i minuttet, så hvis vi holder stille med en kunde i ti minutter, løber det op i en ekstraregning til passageren på godt 60 kroner, fortæller formand for Vejle Taxa, Christian Kirkegaard.

Skaber ventetid på taxa

Og det er ikke kun kunderne, der må betale. I myldretiden må chauffører og taxa-vognmænd regne med at sidde i kø på vej ud til kunderne.

Det skaber jævnligt sure miner hos kunder, når taxaen ikke når frem i tide.

quote

Det er et problem, for det betyder, at vi skal have flere biler og flere chauffører for at kunne levere den samme service, som vi plejer, hvis vi skal holde endnu mere i kø.

Christian Kirkegaard, formand for Vejle Taxa.

Men det betyder også, at taxaerne kan køre færre ture end normalt, når trafikken propper til.

- Det er et problem, for det betyder, at vi skal have flere biler og flere chauffører for at kunne levere den samme service, som vi plejer, hvis vi skal holde endnu mere i kø, siger Christian Kirkegaard.

I forvejen mangler Vejle Taxa ti chauffører for at kunne klare efterspørgslen på taxaer.

Derfor bekymrer det ham, at en af byens fire nord-sydgående veje sættes ud af spillet, inden der er lavet løsninger, som kan aflede den trafik, der i dag kører direkte igennem Vejle midtby for at komme nord-, syd- eller vestpå.

Skal få trafikken til at glide

Ifølge Vejle Kommunes trafikplanlæggere skal lukningen af Sønderbrogade sammen med en række andre vejprojekter - som endnu ikke er vedtaget politisk - være med til at få trafikken i Vejle til at glide lettere - både i det daglige, og når trafikken på E45 Vejlefjordbroen går i stå, og bilerne søger ned gennem Vejle for at slippe udenom køen.

Samtidig med at Sønderbrogade lukkes, åbner en ny vej henover Posthusgrunden, som forbinder Fredericiavej med Borgvold og Sjællandsgade.

Vejen skal overtage de 17.000 biler, der i dag kører på Sønderbrogade. Biler, som primært skal sendes videre ned på havnen, hvor der efter planen skal laves en firesporet vej.

Det nye torv set fra Dæmningen. Torvet betyder, at man ikke længere kan køre direkte ind på Dæmningen fra Kolding, Fredericia og Billund. I stedet skal man via en ny vej, der forbinder Fredericiavej med Borgvold via Posthusgrunden.
Det nye torv set fra Dæmningen. Torvet betyder, at man ikke længere kan køre direkte ind på Dæmningen fra Kolding, Fredericia og Billund. I stedet skal man via en ny vej, der forbinder Fredericiavej med Borgvold via Posthusgrunden.
Foto: Henning Larsen + Årstiderne Arkitekter/SWECO

Den forkerte rækkefølge

Men argumentet om at lukningen af Sønderbrogade på sigt skal lette trafikken i byen, bider formanden for Vejle Taxa ikke på.

- Som vi ser det, så gør de tingene i den forkerte rækkefølge. Hvis trafikken ikke skal bryde sammen i Vejle midtby, skal politikerne i Vejle sikre, at de mange tusinde biler, der hver dag kører gennem Vejle by uden et ærinde i byen, sendes uden om bymidten, siger han.

Det er især vestgående trafik - blandet andet mod Billund - der i dag er tvunget ned gennem Vejle midtby.

Taxaformanden peger på det faktum, at byrådet endnu ikke har vedtaget at færdigbygge en ny ringvej vest om Vejle. En ringvej som skal sende nordvestgående trafik uden om den trafikerede midtby.

Tænk ud af boksen

Christian Kirkegaard mener også, at den trafik, der kommer sydfra og skal mod vest, skal ledes udenom byen, inden man lukker centrale trafikknudepunkter som Sønderbrogade i Vejle.

Det kunne ske ved, at den såkaldte borgmestervej, hærvejsmotorvejen eller en lignende løsning sydvest om Vejle realiseres.

- Jeg har et ønske om, at politikerne tænker ud af boksen og får trafikken lettet i byen i stedet for at lave halve løsninger. De har diskuteret den borgmestervej i så mange år. Prøv nu at få den lavet, og se om vi ikke kan slippe af med trafikken i midtbyen, før vi lukker en af vores allermest trafikerede veje af for trafik, lyder opfordringen fra taxaformanden.

Ingen hjælp i syne

Udsigten, til at Vejle får hjælp fra Christiansborg til at få bilerne ud af byen, er dog lang.

Mandag præsenterede Folketingets partier en ny trafikaftale, som ikke tilgodeser ønsket om statslige veje, der kan lede trafikken uden om Vejle by i nogen nær fremtid.

quote

Derfor må man droppe ideen om en tunnel, som vil gøre projektet 150-200 millioner kroner dyrere, og sætte gang i at lave en firesporet vej med det samme.

Dan Arnløv Jørgensen (K)

Der er i aftalen sat penge af til at undersøge mulighederne for en kapacitetsudvidelse af Vejlefjordbroen, som er tæt på at nærme sig sin kapacitetsgrænse.

Men der er ikke sat penge af til en egentlig udvidelse, og der er heller ikke sat penge af til en vej, der kan lede trafikken sydvest om Vejle og op til Hærvejsmotorvejen.

Det er dog ikke kun lukningen af Sønderbrogade, der bekymrer hos Vejle Taxa.

Et endnu større vejprojekt “truer” nemlig forude: 

Vej til en halv milliard

For at lette trafikken gennem Vejle by ønsker Vejle byråd at udvide ruten ned over havnen til fire spor, og Venstre ønsker dele af ruten anlagt som en tunnel ved selve havnebassinet, så havnen ikke afskæres fra resten af byen af en stor vej.

Prisen på en halv milliard for den løsning ønsker politikerne dog ikke, at kommunen selv skal betale.

Borgmester Jens Ejner Christensen (V) mener, at staten skal bidrage til finansieringen, fordi vejen skal løse en national trafik-problematik, når trafikken på E45 Vejlefjordbroen går i stå.

Strid om tunnel

Foreløbigt er der dog langt fra politisk enighed om den såkaldte havnerute.

Dan Arnløv Jørgensen (K) mener ikke, at udvidelsen af havneruten kan vente på, at politikerne på Christiansborg tager stilling til, om de vil medfinansiere den.

- Derfor må man droppe ideen om en tunnel, som vil gøre projektet 150-200 millioner kroner dyrere, og sætte gang i at lave en firesporet vej med det samme. Det haster, for ellers går det helt galt, når Sønderbrogade lukker, mener Dan Arnløv Jørgensen.

Nej til større veje og flere biler

SF’s Morten Kristensen mener slet ikke, Vejle by skal løse problemerne på E45.

- Jeg mener, Vejdirektoratet bør løse problemerne på selve broen. Man kunne sagtens lave en “storebæltsløsning” på Vejlefjordbroen, siger Morten Kristensen.

På Storebæltsbroen sendes al trafik over i den modsatte vejbane, når der sker uheld på broen.

- Det tager 20 minutter, så glider trafikken i begge retninger i ét spor, i stedet for at trafikken står helt stille i den ene retning, og jeg forstår ikke, at der ikke presses mere på for sådan en løsning fra Vejles side, siger Morten Kristensen.

Han peger på, at en større vej på havnen blot vil give mere trafik.

- Al erfaring viser, at større veje giver flere biler. Vi skal have trafikken ud af Vejle midtby - ikke endnu flere biler ind i byen, siger Morten Kristensen.

Frygter kaos

Hos Vejle Taxa deler man som nævnt opfattelsen af, at alle “uvedkommende” biler skal ud af Vejle by.

- Vi oplevede massive trafikale problemer, da byrådet besluttede at lave Kirkegade om til en supercykelsti. I den periode vejen var lukket, skabte det alvorlige kødannelser i resten af byen, fortæller han.

Han frygter derfor, at problemerne bliver endnu alvorligere, hvis Sønderbrogade lukkes, og havneruten derefter skal udvides.

Det bliver kaos, hvis tingene gøres i den rækkefølge, siger Christian Kirkegaard.