TV der bevæger dig

Tjenere og kokke frygter discount-vilkår

Bag disken i landets restauranter og hoteller frygter ansatte for discount-vilkår, hvis 3F taber terræn i forhold til den kristelige fagbevægelse. Det skriver Fagbladet 3F på 3F's Facebook-side.

Mens 3F endu havde blokadevagter foran Vejlegården.

I køkkener landet over følger tjenere og kokke konflikten mellem 3F og Restaurant Vejlegården ekstra tæt. De frygter, at deres løn går ned og arbejdstiden op, hvis 3F som på Vejlegården taber deres overenskomster til Krifa,

Det er meldingen i en rundspørge blandt tillidsrepræsentanter inden for hotel og restauration. Her svarer fire ud af fem, at de får sværere ved at sikre løn, tillæg og fair arbejdstid for deres kollegaer, hvis de kristelige vinder terræn. 34 tillidsvalgte, der repræsenterer 897 ansatte, har svaret.

- Vi frygter, at det vil forringe vores løn og arbejdstid, siger Flemming Egholm Rasmussen, der er kok og fællestillidsrepræsentant for 140 kokke, tjenere og andre på Hotel Nyborg Strand til Fagbladet 3F.

Månedslønnen for en udlært tjener på en 3F-aftale er for en almindelig arbejdsuge 6.663 kroner højere (om året) end hos Krifa. Blandt andet fordi timelønnen hos de kristelige er godt 30 kroner mindre, noterer Fagbladet 3F.

- Hvis vi ikke står sammen og får sat en stopper for det her, så vil de forringelser af løn, tillæg og arbejdstid, vi ser hos Krifa, ramme os, siger Flemming Egholm Rasmussen.

Krifa har i konflikten med Vejlegården indrømmet, at på papiret er deres mindstelønninger lavere end 3F. Men fagudlærte ansatte tjener altid mere end den mindsteløn, som Krifas overenskomst sikrer alle ansatte.