Togtrafikken mellem Vejle og Struer kommer i udbud

Private operatører får i fremtiden mulighed for at byde ind på flere togstrækninger i Danmark. Det gælder bl.a. trækningen Vejle-Struer, som i dag betjenes af DSB.

Private operatører får i fremtiden mulighed for at byde ind på flere togstrækninger i Danmark. Det er resultatet af en aftale om udbud af togtrafik i Danmark, som fredag blev indgået af et bredt flertal blandt Folketingets partier. Kun Enhedslisten står udenfor aftalen.
- De udbudte strækninger i Midt- og Vestjylland betjenes i dag med høj punktlighed, og der er generelt tilfredshed med kvaliteten i togbetjeningen. Samtidig har udbuddet sparet staten og skatteborgerne for en masse penge, og udvidelsen af udbuddet vil øge de økonomiske fordele, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, (LA), i en pressemeddelelse om det forøgede udbud.
Der vil være timedrift mellem Struer og Vejle, heraf 8 daglige direkte forbindelser (4 togpar) mellem Struer og København via Herning. 
Med aftalen udvides betjeningen mellem Esbjerg og Ribe ligeledes til fast halvtimesbetjening i dagtimerne. Her står Arriva allerede for driften.
Parterne er enige om at udbyde togtrafikken på følgende strækninger for en 8-årig periode med virkning fra december 2020. Der er option på forlængelse i yderligere 2 år.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, der er valgt og bor i Esbjerg, kritiserer aftalen, som han kalder unfair over for DSB. Enhedslisten vil bevare jernbanetrafikken på statslige hænder.

- Selvom der med den nye aftale sker forbedringer af togbetjeningen mellem Ribe- Esbjerg-Varde og mellem Århus-Herning-Holstebro, så bliver antallet af direkte afgange mellem København og Struer (via Vejle og Herning) halveret til 4 om dagen hver vej. Det er begyndelsen til enden for direkte tog mellem Nordvest- og Midtjylland til København. frygter Henning Hyllested.