TV der bevæger dig

Tonstunge pæle skal bære huse og lave bæredygtig energi

18 meter lange energipæle skal bankes i jorden i et nyt boligområde i Vejle. Pælene skal både bruges til fundering af huse og samtidig lave jordvarme.

Energipæle skal både bære huse og lave jordvarme.

I Vejle Kommune vil vi gerne teste nye teknologiske løsninger i forbindelse med byudviklingen. 

Christoffer Melson, fmd., Teknisk Udvalg, (V)

I det vestlige Vejle rammes tre 18 meter lange energipæle i jorden med en rambuk onsdag 2. maj.

Pælene er en del af et forsøg, der skal vise, hvordan man kan kombinere pælefundering og jordvarme i fremtidens huse i den kommende nye Vejle-bydel Ny Rosborg.

Det er Vejle Kommune, som har indgået et samarbejde med en række virksomheder og VIA University College om et EUDP-projekt, hvor der testes nye måder, hvorpå man kan tilføre nye byer bæredygtig energiforsyning. 

Ny Rosborg skal med tiden anlægges på et areal, hvor man bliver nødt til at pælefundere, når man vil opføre større byggerier. 

Typiske pæle til pælefundering er lavet af armeret jernbeton. De nye energipæle er armerede jernbetonpæle, hvor der er indstøbt jordvarmeslanger. 

Energipælene laves af Centrum Pæle og skal både bære huse og lave jordvarme. Foto: Centrum Pæle

Energipælene kan udnytte jordens ressourcer ved hjælp af jordvarmeteknologi. 

- I Vejle Kommune vil vi gerne teste nye teknologiske løsninger i forbindelse med byudviklingen. Derfor er det oplagt for os at indgå i et samarbejde med relevante virksomheder om dette forsøg netop her, hvor Ny Rosborg med tiden vil skyde op, siger Christoffer Melson, formand for Teknisk Udvalg, (V), i en pressemeddelelse.

Hos VIA University College finder man projektet spændende, og det er meningen, erfaringerne med energipælene skal bruges i undervisningen.

- Det understøtter vores forskning inden for jordvarme og hjælper danske firmaers konkurrenceevne inden for grønne løsninger. Endvidere vil projektets resultater blive inddraget i undervisningen, således at fremtidens ingeniører bliver uddannet med den nyeste viden inden for grøn bæredygtig energi, siger projektleder Theis Raaschou Andersen fra VIA University College.

Forsøg med energipæle i Vejle Kommune:

  • EUPD står for Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram og er en offentlig tilskudsordning under Energistyrelsen. Den støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.
  • De tre energipæle bliver en del af en informationspavillon, hvor man kan se og opleve nye måder at tænke bæredygtig byudvikling på. Selve pavillonen bliver bygget i løbet af slutningen af maj og starten af juni som en del af et samarbejdsprojekt med Arkitektskolen i Aarhus. Områderne indrettes og beplantes af en forening af frivillige, som dyrker skovhaver.
  • Energipæle-projektet er en del af flere testområder i den fremtidige bydel Ny Rosborg, hvor Vejle Kommune afprøver nye måder at skabe midlertidige aktiviteter på.
  • Vejle er en del af netværket 100 Resilient Cities. Det betyder, at de har forpligtet sig til at udvikle og dele løsninger på fremtidens udfordringer med byer som Rio de Janeiro, Paris, Rotterdam, Durban, Los Angeles, London og New York.
Kilde: Vejle Kommune