TV der bevæger dig

Trafik-chikaner skal rense vand

I Bredballe stod Danmarks første vejkantsbede deres prøve under mandagens kraftige regnvejr. Vejle Spildevand har bygget to trafikchikaner, som skal rense regnvandet.

Alle kamre er fyldt op med vand, som nu siver ned gennem filtermulden og ned til grundvandet. (Foto: Vejle Spildevand)

Vandet løber ind fra rendestenen til et sandfang, inden det fordeles sig i kamrene. (Foto: Vejle Spildevand)

Vejle Kommune er ved at gøre de nye miljørigtige vej-chikaner færdige.

Hvis alle kamre er fyldt - og det regner rigtig meget - klarer en overløbsbrønd i det sidste kammer resten. (Foto: Vejle Spildevand)

1 af 4

De to nye trafikchikaner er ved at blive færdiggjort i disse dage. De er dimensioneret, så ca. 95 procent af den regn, der falder på et år, vil sive ned i de små bassiner gennem filtermuld.

Hvis der falder så meget regn, at bassinerne ikke kan rumme det, er der en overløbsbrønd i vejkandtbedets ene ende.

Under mandagens kraftige regnbyger blev kun to af de seks kamre fyldt, så der er kapacitet nok...

Renser vandet

Filtermulden er en blanding af sand, muld og kalk. Den skal kunne holde fosfor, tungmetaller og visse miljøfremmede stoffer tilbage, inden vandet siver ned i grundvandet.

Kantstensbedene er beplantet med salt-tolerante planter, som forventes at kunne tåle de omskiftelige forhold i bedene - med tørre og meget våde perioder.

- Det tager en halv times tid, inden vandet er sivet gennem filtermulden, fortæller ingeniør Gitte Bisgaard, Vejle Spildevand, til TV SYD. Planterne ser lidt sølle und, lige når de har stået i vand, men de retter sig. Nu er det jo et pilotprojekt, så vi skal prøve os lidt frem med hvilke planter, der skal bruges.

Dækkes ikke til

Vejkantsbedene erstatter to trafikchikaner på Strandvejen tæt ved Tirsbæk. De skal ikke dækkes til, men der skal laves en sikker afmærkning og sætte pullerter op, så bilister og cyklister ikke ender i bassinerne.

Mistede Blå Flag

I dag ledes meget spildevand ud i Vejle Fjord. Det har betydet, at Tirsbæk Strand sidste år mistede sit Blå Flag. Med den nye metode håber Vejle Kommune, at vandkvaliteten i fjorden kan forbedres.

Det vil forskere på aalborg Universitet måle på i de kommende år.

- Vi testede anlægget i maj med hjælp fra brandvæsenet. Og de vandmængder, som de sendte ned i rendestenen, var større end dem, som gårsdagens regnvejr gav, siger Gitte Bisgaard.

Anlægget er det første i Danmark.