Tvangs-tv i Vejle Kommune

Måske bliver det Højesteret, der skal træffe den endelige afgørelse i en sag om medlemskab af en antenneforening.

Fem grundejere i Bredballe ved Vejle overvejer at appellere en afgørelse fra Vestre Landsret. De fem grundejere fik i dag besked om, at de har tabt en sag, de har anlagt mod Vejle Kommune.

Kommunen har forlangt, at de skal blive i deres antenneforening. Grundejerne kan ikke melde sig ud, fordi en tinglyst deklaration giver dem pligt til at være medlem.

Den går ikke!

I september 2009 meldte de fem grundejere sig ud af deres lokale antenneforening, Bredballe Antennelaug. Kommunen pålagde dem at melde sig ind i foreningen igen. Men grundejerne ønskede rettens ord for, at de ikke kunne tvinges til at være medlem.

Imidlertid var kommunen i sin gode ret til at pålægge de fem utilfredse grundejere at genindmelde sig, fastslår retten. Vestre Landsret henviser ligesom kommunen til, at der er tinglyst deklarationer på deres ejendomme. Dermed har de pligt til at deltage i udgifterne til drift og vedligeholdelse af den lokale antenneforening.

Bredballe Antennelaug blev lavet i 1978 i forbindelse med udstykningen af et villa-område i Bredballe. Foreningens formål er at eje og drive et fælles antenne-anlæg til radio og tv i Bredballe. Når pligten til at være medlem er tinglyst på områdets ejendomme, kan man altså ikke frigøre sig fra forpligtelsen ved at melde sig ind i en anden antenneforening.

Ny lov på vej

På Christiansborg er politikerne klar over, at det er et problem at stavnsbinde grundejere ved at give en tilslutningspligt til en bestemt tv-udbyder.

I et lovforslag, som Folketinget ventes at vedtage som en udløber af medieforliget fra sidste år, foreslås planloven ændret, så den ikke længere skal omfatte fælles antenne-anlæg.

Umiddelbart får lovændringen dog inden betydning for eksisterende lokalplaner, der gør tilslutning til en pligt.