TV der bevæger dig

Unge med ondt i livet skal hjælpes tidligere

Havde Birgitte Skjødt fået hjælp tidligere, ville hun ikke være blevet så psykisk syg, mener hun. Nu skal nyt samarbejde hjælpe andre unge tidligere.

Birgitte Dahl Skjødt er overbevist om, at hendes diagnoser ikke havde været så alvorlige, hvis nogle voksne havde reageret, da hun var barn. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

Lærere, pædagoger og andre, som er i daglig kontakt med børn og unge, skal være bedre til at spotte dem, der mistrives og har brug for hjælp. 

Antallet af henvisninger i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

  • 2010: 4494
  • 2012: 4880
  • 2014: 5104
  • 2016: 4678
  • 2018: 4925

Tallene omfatter børn og unge i alderen 0-19 år.

 

Kilde: Psykiatrien i Region Syddanmark

Se mere

I de senere år er der blevet mange flere børn og unge i psykiatrien, og det forsøger Region Syddanmark nu at stoppe. 

- Vi oplever, at der desværre er flere børn, der mistrives. Vi har behov for at hjælpe dem i deres nærområder og sørge for, at samarbejdet med skole og med pædagoger og andre i nærområdet bliver styrket, så vi kan hjælpe flere børn, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til TV SYD.

Region Syddanmark afsætter 46,6 millioner kroner frem til år 2021 til at hjælpe det såkaldte frontpersonale i skoler og institutioner til at blive bedre til at se, når et barn og et ungt menneske går rundt og har det skidt.

I dag har jeg borderline og anoreksi, men de ville ikke have været så alvorlige, hvis mine lærere dengang
havde været opmærksomme på mine tydelige symptomer.

Birgitte Dahl Skjødt, tidligere psykiatribruger, Vejle

Selvskade

En, der kunne have haft gavn af det, er 24-årige Birgitte Dahl Skjødt fra Vejle. Hendes ungdom var plaget af 
selvskade, psykiske diagnoser og hospitalsbesøg, og hun er overbevist om, at det ikke var sket, hvis nogle
voksne havde reageret tidligere.

- I dag har jeg borderline og anoreksi, men de ville ikke have været så alvorlige, hvis mine lærere dengang 
havde været mere opmærksomme på mine tydelige symptomer, siger Birgitte Dahl Skjødt til TV SYD. 
I dag er hun i praktik på Psykiatrisk Sygehus i Vejle - men kan kun arbejde otte timer om ugen.
Nogle af timerne bruger hun på at holde foredrag for andre unge.

Fakta

  • Pengene til det nye projekt kommer fra satspuljemidlerne.
  • Samtlige 22 kommuner i Region Syddanmark er med i det.
  • Også praktiserende læger, pårørende og frivillige organisationer er involveret.
  • Der skal ansættes otte nye medarbejdere i de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger og 11 PPR-konsulenter i kommunerne.