Unge skal udvikle Smidstrup og Thyregod

De unge i Thyregod og Smidstrup vil med to projekter være med til at sikre, at der stadig er unge, som ønsker at bo i de to landsbyer på længere sigt.

Socialministeren har givet 895.000 kroner i støtte til at finde nye metoder til udvikling af mindre byer.

ungdomsmiljø i gammel fabrik

De 12-16-årige i Thyregod ved Give skal være med til at skabe et værested og et nyt ungdomsmiljø ved at bruge gamle fabriksbygninger og haller. I Smidstrup, syd for Vejle, skal et projekt have særligt fokus på, hvad unge piger ønsker sig i form af udendørsmiljø og aktivitetsrum.

Unges drømme

Projekterne bygger på erkendelsen af, at det er nødvendigt at tage udgangspunkt i de unges drømme og ønsker for at sikre, at byen bliver ved med at være attraktiv for dem.

Tidligere erfaringer har vist, at de unge både kan og gerne vil inddrages i udviklingen af deres lokalområde.
Socialminister Benedikte Kiær:

- Det er både rigtigt og interessant at inddrage de unge i udvikling af by- og boligområder, og jeg glæder mig til at se, hvilke erfaringer der kommer ud af projekterne. Det vil også være med til at give os mere viden om, hvordan unge i mindre byer fremover bedst kan bidrage, og hvilke barrierer der står i vejen for samarbejdet med kommunen.

Otte projekter

Socialministeren har udvalgt i alt otte projekter til at modtage sammenlagt 6,7 mio. kr. i støtte fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler.