TV der bevæger dig

Vejarbejde strammer til i Vejle

Tilkørselsramperne til den østjyske motorvej ved Vejle Syd og Vejle Nord lukkes mandag aften klokken 18 i op til to måneder.

Her ses hvor ramperne bliver spærret.

Motorvejen fra Skærup og Vejle er ved at blive udvidet fra fire til seks spor, og lukningen af de to ramper skal sikre, at den gennemgående trafik kan køre nogenlunde uhindret. Anlægsarbejdet kræver blandt andet, at broen, der fører motorvejen over Bybækvej, skal renoveres.

- Vejdirektoratet har beregnet, at hvis tilkørselsramperne ikke lukkes, vil en indsnævring af sporene på motorvejen på en 500-700 meter lang strækning ved Bybækvej medføre kødannelser på op til 10 kilometers længde. Det vil betyde, at en del af den gennemkørende trafik på motorvejen vil forsøge at benytte de lokale veje gennem Vejle, og det er ikke hensigtsmæssigt, siger projektleder i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen.

Vejdirektoratet har i samråd med politiet og Vejle Kommune besluttet, at den gennemkørende trafik på motorvejen så vidt muligt bør holdes på motorvejen, og at det kun er den lokale trafik, der skal finde andre veje. Denne løsning tilgodeser langt størstedelen af trafikanterne.

Trafikregulering

For at få trafikken gennem Vejle til at glide lettere i perioden, vil Vejdirektoratet i samarbejde med Vejle Kommune justere trafiksignalerne ved blandt andet Horsensvej og Fredericiavej, så der kommer længere perioder med grøn bølge.

Ved Vejle Nord (60) bliver der desuden skiltet med omkørsel via Hornstrup, en omkørsel på ca. 7,5 km. Det vil også reducere mængden af trafik gennem byen.

- Vi er godt klar over, at det her bestemt ikke er optimalt for trafikanterne i Vejle, men vi har fundet en løsning, som tilgodeser flest muligt - altså de mange gennemkørende trafikanter på motorvejen. Det var oprindeligt planen, at arbejdet med at renovere broen ved Bybækvej skulle være udført i 2011, men ved at skubbe arbejdet til nu, kan det laves samtidig med rampeudvidelserne, og på den måde reduceres den periode, hvor der er brug for trafikomlægninger, forklarer Robin Højen Madsen.

Mere vejr