Vejdirektoratet peger på tog-tunnel under Vejle Fjord

Vejdirektoratet siger det direkte: Politikerne bør overveje, om en eventuel tog-bane over Vejle Fjord skal være en tunnel i stedet for en bro.

På Christiansborg diskuterer politikerne fortsat, om der skal bygges en togbane over Vejle Fjord. Nu har Vejdirektoratet lavet en undersøgelse af tre broprojekter og en tunnel-løsning. Og i dag offentliggjorde de deres indstilling:

En tunnelløsning med plads til passagertog og godstog bliver alt for dyr. Men hvis man skærer godstogene fra, kan tunnelen gøres meget kortere, og så bliver prisen ”kun” 5,23 milliarder kroner.

Det er 250 millioner dyrere end broløsningerne.

quote

Fordi priserne er meget lig hinanden, bør folketingspolitikerne - såfremt forbindelsen skal opføres - overveje en tunnel.

Vejdirektør Jens Holmboe, Vejdirektoratet.

 

- Henset til projektets samlede størrelse og henset til, at de miljø- og landskabelige påvirkninger fra en tunnel er markant mindre, finder Vejdirektoratet, at det også vil være relevant at lade en tunnelløsning, linjeforslag D, indgå i de videre overvejelser, skriver vejdirektør Jens Holmboe i direktoratets indstilling, der er offentliggjort i dag.

Vejdirektoraret noterer, at tunnel-løsningen scorer højst på ”alle naturparametre – på nær for beskyttede naturtyper.  Det skyldes, at landanlægget vil berøre større områder end broløsningerne.

Vejdirektoratet tager ikke stilling til, om der skal laves en tog-bane over Vejle Fjord. Men undersøgelserne af tre broløsninger med en gennemsejlingshøjde på 40 meter viser, at de bliver kun femprocent billigere end tunnelen.

- Fordi priserne er meget lig hinanden, bør folketingspolitikerne - såfremt forbindelsen skal opføres - overveje en tunnel, mener Vejdirektoratet.

Visualisering af en af bro-løsningerne
Visualisering af en af bro-løsningerne
Foto: Vejdirektoratet