TV der bevæger dig

Vejle Boldklub tæt på konkurs

Fodboldklubben mangler fortsat 10. millioner kroner. De penge skal findes før midnat. Ellers går klubben konkurs.

04:16

VB mangler fortsat 10 millioner kroner Foto: ARKIV

1 af 2

Der har i den seneste periode været mange, som har tilkendegivet stor sympati for VB og udtrykt deres ønske om, at klubben skulle bestå, men dette har desværre ikke p.t. udmøntet sig i noget konkret, skriver Vejle Boldklub.

Vejle Boldklubs bestyrelse har, efter man stillede sit mandat til rådighed, parallelt og såfremt intet nyt skulle dukke op, arbejdet med en plan, der både kunne styrke økonomien, talentudviklingen og ikke mindst aktiviteterne omkring 1. holdet.

Den nuværende, smalle investorkreds støtter op om planen med DKK 10 mio. i såvel kontanter som ved konvertering af ansvarligt lån, hvilket vil svare til en nytegning af 50 % af de i planen forudsatte A-aktietegninger.

På nuværende tidspunkt er det ikke lykkedes at finde en investor til de resterende 50 % A-aktier ligeledes svarende til DKK 10 mio., og findes denne ikke i dag inden midnat, vil selskabet indgive konkursbegæring.

- Det er utroligt vemodigt, hvis VB ender med at gå konkurs, men vi må blot konstatere, at der på nuværende tidspunkt i så fald ikke vil være økonomisk grundlag for at videreføre klubben på det nuværende niveau, og derfor må man påbegynde en ny rejse i lighed med det, der skete i 2004, siger afgående bestyrelsesformand Lars Skou.

Bestyrelsen takker for den store opbakning, som blev vist ved kampen i fredags. Det ville være ønskeligt med den samme opbakning, også når klubben ikke var i nød.

Mere sport