TV der bevæger dig

Vejle får ungdoms-brandkorps

Vejle Brandvæsen har indtil nu haft otte hold igennem projektet Gennem ild og vand, og det har været en stor succes. Nu får de unge chancen for at bevare kontakten til brandstationen gennem ungdomsbrandkorpset.

Vejle får ungdoms-brandkorps.

Senere kan de så søge ind i Det Frivillige Beredskab som 16-17-årige og måske senere få en karriere som fastansat brandmand.
 
De unge i projektet ?Gennem ild & vand? kommer en uge "i lære? som brandmænd på Vejle Brandstation. Her får de en intensiv træning af to uddannede brandmænd, som lærer de unge om blandt andet førstehjælp, brandslukning og teamwork.

De unge får samtidig to voksne rollemodeller at spejle sig i. De skal også lære at begå sig i en gruppe og tage del i ansvaret for en gruppes opgaver.
Sidst skal projektet give eleverne blik for egne ressourcer og talenter og dermed større selvværd.
 
Deltagerne i projektet er mellem 13 og 16 år, og det er: 

  • Unge med begyndende skoletræthed.
  • Unge med lavt selvværd og/ eller ringe selvtillid.
  • Ensomme og/eller isolerede unge.
  • Unge der har oplevet skilsmisse, dødsfald eller lignende i privatlivet.
  • Unge som har brug for ? og fortjent ? et skulderklap.
  • Unge med dårlig opførsel i skolen og fritiden.
  • Unge i risikogruppen for kriminalitet.

 
Projektet ?Gennem ild & vand? er blevet evalueret, og rapporten viser, at det er meget vigtigt med et efterværn. Det skal sikre deltagerne en fortsat kontakt til brandstationens miljø m.v. Derfor etableres der 5. oktober et egentligt ungdomsbrandkorps, der kan varetage denne opgave i fremtiden.
 
Formålet er, at der regelmæssigt gennemføres fælles aktiviteter for eleverne på brandstationen. Aktiviteterne styres af ledere, udvalgt blandt brandvæsnets fastansatte, der støttes af et antal frivillige.
Opstarten af ungdomsbrandkorpset er realiseret med støtte fra en lang række fonde, der også er inviteret til åbningen.
 

Mest sete på tvsyd.dk