Vejle kommune må til lommerne

Dambruger får ni mio. i erstatning.

Dambrugsejer Lars Hansen har fået tildelt en erstatning på ni mio. kroner, efter Vejle Kommune har tabt en sag om erstatning for fjernelse af stemmeværker ved tre af Lars Hansens dambrug.

- Vi er meget tilfredse med, at det nu er slået fast, at dambrugerne skal have fuld økonomisk kompensation, hvis myndighederne giver et påbud om at fjerne deres stemmeværker, siger Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur.
 
Sagen har principiel betydning for en række dambrug, som nu har fået sikkerhed for, at myndighederne skal holde dambrugerne økonomisk skadeløse, hvis de vil fjerne deres stemmeværker.