Vejle Kommune skal betale tort til incest-offer

Som teenager blev Jytte Jensen misbrugt af sin far. Dom ved byretten går imod den nu 54-årige kvinde, som formentlig anker sagen.

Vejle Kommune skal betale 300.000 kroner i tort til Jytte Jensen, som i 1980'erne blev voldtaget af sin far, igen og igen. Det afgjorde Retten i Kolding i dag, oplyser Jytte Jensen til TV SYD.

Dommen er den foreløbige kulmination på et langstrakt forløb. I 1985 blev Jytte Jensens far idømt tre års fængsel for omfattende seksuelle overgreb mod sine to døtre.

Jytte Jensen havde krævet knap fire millioner kroner i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tort, men det fik hun ikke medhold i. Hun siger til TV SYD, at hun er meget skuffet, men hun har endnu ikke drøftet sagen med sin advokat og vil derfor vente med at udtale sig.

Retten: Ingen sammenhæng

Jytte Jensen krævede 3,9 millioner kroner på baggrund af, at hun i årevis ikke har kunnet arbejde, fordi hun har psykiske mén. Men retten finder det ikke bevist, at hendes psykiske problemer nødvendigvis stammer fra de omfattende overgreb, hun var udsat for som teenager. I domsudskriften står således:

"Efter en samlet vurdering finder retten ikke, at Jytte Jensen har løftet bevisbyrden for, at der er årsagsforbindelse mellem de ansvarspådragende handlinger, som Vejle Kommune har begået, og de skader, som hun er påført. Retten lægger ved denne vurdering vægt på Retslægerådets udtalelser, og herunder den lange tidsmæssige udstrækning mellem overgrebene og fremkomsten af den nuværende psykiske tilstand, sammenholdt med det ufuldstændige lægelige materiale. Retten tager derfor ikke Jytte Eliza Jensens påstand om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, varigt mén og erhvervsevnetab til følge."

Kommunen har svigtet

Den nu 55-årige Jytte Jensen var teenager dengang, hvor kommunen ikke tog gentagne advarsler alvorligt. For eksempel stod der i en indberetning til kommunen, at ”faderen forstår ikke, at man ikke må gå i seng med sine børn”.

Som voksen har Jytte Jensen haft psykiske problemer, som kan stamme fra overgrebene. Derfor har hun i de seneste snart 10 år kæmpet for at få erstatning.

I november 2019 fastslog Retten i Kolding så, at Vejle Kommune har svigtet Jytte Jensen dengang, og i dag tog retten så stilling til hendes erstatningskrav.

Skal formentlig i Landsretten

Men her slutter Jytte Jensens lange kamp for erstatning næppe. Efter dommen i 2019 besluttede et flertal i Vejles byråd at anke til Landsretten. Men først skulle byretten afgøre beløbets størrelse.

19 byrådsmedlemmer stemte for anken, mens 12 stemte imod. Tirsdag er der ekstraordinært møde i økonomiudvalget, som skal tage stilling til, om kommunen stadig ønsker at anke. Det vælger Jytte Jensen formentlig selv at gøre.

Der er to hovedårsager til, at et flertal i byrådet hidtil har villet anke. For det første fordi kommunens forsikringsselskab kræver, at kommunen anker, for ellers vil selskabet ikke betale. Byrådsmedlemmerne risikerer også, at de bliver personligt erstatningsansvarlige.

For det andet argumenterer Kommunernes Landsforening (KL) for frifindelse af Vejle Kommune. KL påpeger, at hvis Jytte Jensen får erstatning, kan det udløse en række lignende søgsmål fra ofre i andre kommuner.