Vejle Kommune vinder gebyr-sag

Fire Boligselskaber i Vejle har tabt en principiel sag om beregning af gebyr for indsamling af dagrenovation.

Kommunen har netop fået landsrettens ord for, at de stigninger, der blev gennemført i 2008, var rimelige og sagligt begrundede.

Dyr indsamling

I 2008 hævede kommunen taksterne for afhentning af affald i etage-ejendomme fra at være 50 procent til 65 procent af gebyret for et parcelhus. Dette beløb er siden hævet til 80 procent af et parcelhus-gebyr. Det viste sig nemlig, at det var dyrere end antaget at indsamle affald fra etage-ejendomme.

Boligselskaberne rejste sagen på lejernes vegne og krævede 2,3 millioner kroner retur for 2008. Selskaberne mener, at forhøjelsen ikke er sagligt begrundet i udgifterne til affaldsbehandling, men alene skal lappe et hul i affaldsregnskabet.

Vestre Landsret har i en lang dom gennemgået samtlige beregninger i sagen og når frem til, at det var sagligt begrundet, da Vejle Kommune hævede taksterne. Derfor frifindes kommunen, og boligselskaberne skal i fællesskab udrede sagens omkostninger med 127.000 kroner.