TV der bevæger dig

Vejle-studerende har landets laveste fravær

Syddansk Erhvervsskole med teknisk gymnasium i Vejle er duksen, når det gælder elevfravær. Skolen har den laveste fraværsprocent af alle gymnasiale uddannelser i Danmark, viser ny opgørelse.

Syddansk Erhvervsskole ligger i top, når det gælder fravær. På den gode måde. Foto: John Melin

Syddansk Erhvervsskole ligger i top, når det gælder fravær. På den gode måde. Eleverne på skolen er nemlig de mindst fraværende af alle landets elever på de gymnasiale uddannelser. Det viser tal, Undervisningsministeriet har offentliggjort i dag tirsdag.

Når de studerende er glade for at gå i skole, så kommer de også i skole.

Lars Bregnehøj, direktør, Syddansk Erhvervsskole.

Skolen med tekniske gymnasier i Vejle og Odense har en gennemsnitlig fraværsprocent på kun 4,5 procent for skoleåret 2017/2018. Det er en meget lav fraværsprocent set i forhold til, at det gennemsnitlige fravær på tværs af landets gymnasiale uddannelser ligger på cirka 9,5 procent.

Direktøren for Syddansk Erhvervsskole, Lars Bregnehøj, fortæller, at skolen de seneste år i årlige målinger har oplevet høj elevtilfredshed.

- Når de studerende er glade for at gå i skole, så kommer de også i skole, siger han.

Han mener, at det blandt andet hænger sammen med, at der er engagerede lærere, som er opmærksomme på de studerendes ve og vel.

- Det har nok også betydning, at vi arbejder meget projektorienteret – altså gruppearbejde. Og det forpligter, når man er en del af en gruppe, siger Lars Bregnehøj.

Desuden fungerer nogle af skolens lærere også som 'fraværskoordinatorer', som - så snart elever begynder at vise tegn på fravær - tager en samtale med dem om, hvad det skyldes, og hvordan skolen kan hjælpe dem på sporet igen.

Stor forskel på elevfravær

Ifølge Undervisningsministeriet fordeler fraværet sig forskelligt på de forskellige institutionstyper. På omkring 15 procent af alle institutioner er eleverne i gennemsnit fraværende mere end 15 procent af undervisningstiden. Det gælder især på VUC-institutionerne, som blandt andet udbyder hf. Her har 23 ud af 24 institutioner et gennemsnitligt fravær på mere end 15 procent.

Til sammenligning gælder det otte ud af landets 143 almengymnasiale institutioner og én ud af de 49 erhvervsskoler, som udbyder gymnasiale uddannelser.