Vejles byråd udskyder beslutning om vindmøller

​Efter klagefrist og høring tillod Vejle Kommune større vindmøller, end naboerne havde forventet. Nu skal Teknisk Udvalg vurdere beslutningen.

Arbejdet med at opstille 10 store vindmøller mellem Vejle og Ikast-Brande kommuner er så småt i gang. Men projektet i Svindbæk ved den midtjyske motorvej har mødt en del protester, og i dag erkendte et flertal i Vejle Byråd, at ikke alt i sagsbehandlingen er gået rigtigt til.

Borgere i området har blandt andet klaget over, at der stilles kraftigere vindmøller op, end der oprindelig blev ansøgt om. Det tillod forvaltninger i de to kommuner efter klagefristen og VVM-redegørelsen.

De nye møller i projektet er på 3,2 megawatt i stedet for de oprindelige møller på 2,3 megawatt, og derfor udleder de mere lavfrekvent støj.

Efter en del diskussion stemte et samlet byråd for Nye Borgerliges forslag om at sende beslutningen om de kraftigere møller til Teknisk Udvalg. Dermed bliver spørgsmålet om mølletyper behandlet politisk og ikke kun af embedsværket.

Dansk Folkeparti foreslog at få lavet en ny VVM-redegørelse, så borgerne kan komme med indsigelser mod de nye vindmøller. Dette forslag kom ikke til afstemning.