Vi vil gerne sortere mere end i dag

I Vejle drøfter politikerne om de grønne og sorte poser skal skrottes. Men en omfattende undersøgelse viser, at langt de fleste danskere gerne vil sortere mere end nu. Det må bare ikke koste mere.

Danskerne er vilde med at sortere affald, og langt de fleste er klar til at sortere i flere beholdere end i dag.

Det viser den mest omfattende undersøgelse nogensinde foretaget for Dansk Affaldsforening af analysevirksomheden DARE2.

77 pct. vil sortere mere

85 procent af danskerne vil således gerne sortere deres affald i flere fraktioner, og 77 procent mener, vi skal sortere mere, end vi gør.

Undersøgelsen kommer netop som miljøminister Ida Auken (SF) mandag præsenterer regeringens nye ressorucestrategi.

Den lægger op til mere ambitiøse mål på affaldsområdet, som fremover skal ses som genanvendelige ressourcer.

Blandt andet skal genanvendelsen af husholdningernes affald over de kommende år fordobles i forhold til i dag. Det kræver, at der ude i hjemmene skal sorteres langt mere, så en stor del også af det våde affald, der i dag brændes, i stedet laves til biogas.

Opbakning

- Det er glædeligt, at der er en enorm opbakning til at sortere, som er baseret på tilliden til et velfungerende affaldssystem, siger direktør Jacob H. Simonsen fra Dansk Affaldsforening.

Til gengæld viser undersøgelsen også, at befolkningens velvilje i høj grad bygger på, at sorteringen skal gøre gavn, og så skal det være nemt.

Må ikke koste mere

Men især må det ikke koste ekstra. Over 70 procent af borgerne vil ikke betale mere, hvis de skal sortere mere. Næsten halvdelen mener, at skal de selv gøre en større indsats, bør de også spare penge i forhold til nu.

- Her er den største udfordring for miljøministeren, for det bliver meget svært, for ikke at sige umuligt at lave en stor omstilling af vores affaldssystem uden, at det koster mere, siger Jacob H. Simonsen.

- Det kræver en kæmpeinvestering i første omgang. Derfor burde miljøministeren også sige lige ud, at vi går den her vej, fordi det er det ansvarlige i det lange løb. Men her og nu vil det koste noget, siger han.

Anlæg slidt

Vejle har i mange år brystet sig af at være dansk mester i affaldssortering. Men anlægget, som sorterer grønne og sorte poser er slidt ned. Så allerede i dag ender det sorterede affald ofte i forbrændingen.

I første omgang ser det dog ud til at Vejle-systemet overlever.

Vejle har kunnet prale med at over 65 pct. af affaldet genbruges i dag. Det er langt mere end Ida Aukens nye ambition på 50 pct.

 

Affaldssortering er helt ok, mener langt de fleste. Modviljen er størst i lejeboliger

 

Minister besøger Vejle-anlæg

Miljøminister Ida Auken er på turne til forskellige former for affalds-anlæg i Danmark. Tirsdag middag besøger hun Vejle Kommune.

Her skal hun se det omtalt sorteringsanlæg for optisk sortering af dagrenovation, der sorterer grønne poser, sorte poser og poser med restaffald automatisk.

Hun vil se på anlægget sammen med borgmester i Vejle Kommune, Arne Sigtenbjerggaard (V), viceborgmester Søren Peschardt (A) og miljøordfører for SF, Karina Lorentzen.

Besøget begynder kl. 12.20

Se indslag fra TV SYD i 2011 om anlægget i Vejle her.