Vil du ikke betale? Så er det ud!

Flere og flere bliver smidt ud af deres lejlighed.

Antallet af lejere, der bliver smidt ud, stiger.
Hos eksempelvis AAB i Vejle er man nu oppe på at smide en familie ud om ugen.

Det er især et problem for børnene, som må leve en omskiftelig tilværelse med forskellige skoler og nye kammerater.

Det er oftest økonomisk dårligt stillede familier, der bliver smidt ud som følge af manglende huslejebetaling.

Mange kommuner yder ikke tilskud til indskud til ny bolig, men overlader det til familien selv at klare sig.

- Det er selvfølgelig en meget trist situation for de familier, det går ud over, men AAB kan ikke fungere som socialkontor, siger Hans Helge Andersen, formand for AAB Vejle.