100 år i Syd- og Sønderjylland (2:10)

Museumsinspektør René Rasmussen rejser Syd- og Sønderjylland tyndt.. Rejsen foregår i en Opel Manta, som hjælper René med at besøge de bedste historiefyldte steder i det syd- og sønderjyske land. I dette afsnit starter turen ved Sønderborg Slot, hvor René Rasmussen møder Carsten Porskrog Rasmussen, som fortæller om årsagerne til den 2. slesvigske krig i 1864. Herefter tager René turen videre til Dybbøl Banke, hvor Bjørn Østergård fortæller om de militære begivenheder, der fandt sted i 1864. Rene fortæller om heltene fra Skanse 2 og om general du Plat og hans guldur. Udsendelsen slutter på Bevtoft kirkegård, hvor politikeren Hans Andersen Krüger ligger begravet. Mere end nogen anden var det ham, der tegnede de danske sønderjyder i de første år under preussisk styre.