245 år gamle Lindertræer fældes

Lindetræerne ved kirkegården Gudsager i Christiansfeld er gamle, trætte og for nogles vedkommende oven i købet syge. 280 træer skal fældes. Her forklarer Jørgen Bøytler, præst hos Brødremenigheden, om træfældningen og de nye træer, der er på vej.