ADHD kræver øget samarbejde

Børnepsykiater Niels Bilenberg vil undersøge den såkaldte REHAB-model, der er møntet på børn med ADHD. Modellen bygger på et tættere samarbejde mellem kommune, psykiatrien samt større indflydelse fra børnene selv.