Børnehave klarer sig godt trods lav nomering

Flere partier vil have minimumnormeringer i institutioner. Landsforbund siger en pædagog til seks børn. I Blåbjerg Fribørnehave er der otte børn per voksen, og her går det godt.