Den tyske model

sådan ser det ud, når trafikken afvikles efter "den tyske model". Begge nordgående spor efter lfytter over på den anden side af midterrabatten og afvikles sammen med de to sydgående spor. Strækningen er godt 8 kilometer.