Derfor oversvømmede Bents lade

Sådan gik det for sig: Den røde streg er afledningsrøret. Den grønne er den nye kloakledning, der krydser afledningsrøret. Den blå streg er vandet, der oversvømmer Bents jord pga. forstoppelse.