Energinet: Kabellægning kræver masser tid og penge

Hvis store mængder strøm produceret med miljøvenlig vindkraft ikke skal gå til spilde de næste mange år, er det nødvendigt, at langt størsteparten af en 170 kilometer lang højspændingsforbindelse gennem Vestjylland bliver luftledninger, fastholder Energinet.